Hop til hovedindhold
TEMA

Hædring og priser

Rudersdal Kommune hædrer ildsjæle, frivillige og aktive i kultur- og fritidslivet ved årets Frivilligfest og ved reception for idrætsmestre. Læs mere om de to arrangementer.

Et skulderklap til foreninger og frivillige

Rudersdal Kommune har en tradition for at hædre og anerkende frivillighed. På den sidste fredag i september 'Frivillig Fredag' afholdes Frivilligfesten, hvor de fire priser uddeles. 

Indstil din kandidat til årets priser

Det er ikke længere muligt at indstille til årets priser. Tak for de mange indstillinger. Årets modtagere af Talentprisen, Kulturprisen, Frivilligprisen og Ungdomslederprisen bliver afsløret ved Frivilligfesten den sidste fredag i september ' FrivilligFredag'.


 

Du kan læse meget mere om de enkelte priser nedenfor. Du kan bl.a. læse mere om kriterierne for at modtage de enkelte priser. 

Priser inden for kultur

 • Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde. Formålet med prisen er at give et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats, der har gjort en forskel. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

  Som borger eller medlem af en frivillig forening eller et netværk, kan du i indstillingsperioden fremsende din anbefaling til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen.

  Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal - herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi.  

  Indstil til Frivilligprisen 2024

  Udfyld formularen og indstil din kandidat.

  Prisen har eksisteret siden 2015.

 • Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune. For at kunne modtage Rudersdal Kommunes Talentpris skal modtageren være udøver inden for en af de 3 kategorier:

  • Idræt 
  • Science (innovation, uddannelse, forskning og lign.) 
  • Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

  Alle indstillinger fremsendes til en nedsat jury, som blandt de indkomne forslag indstiller én kandidat fra hver af de tre ovenstående kategorier. Juryen består af respektive fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Talentprisen.

  Indtil til Talentprisen 2024

  Udfyld formularen og indstil din kandidat

  Rudersdal Kommune har uddelt Talentprisen siden 2007.

 • Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

  Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

  Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, som yder et ledelsesmæssigt frivilligt bidrag omkring ungdomsarbejde. Såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles en Lederpris i stedet. En lederpris dækker et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

  Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply, Frivilligcenter Rudersdal og BUS, Rudersdal, der er Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd for spejderkorps og forbund i Rudersdal kommune.

  På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

  Indstil til Ungdomslederprisen 2024

  Udfyld formularen og indstil din kandidat

 • Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

  Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af førnævntes motiverede indstilling.

  Indstil til Kulturprisen 2024

  Udfyld formularen og indstil din kandidat

  Prisen har eksisteret siden 2007.

  Tidligere modtagere

  2009: Kirsten Schultz Hansen, Operakompagniet

  2010: Lena Becker, Rudersdal Kulturparaply

  2011: Tove Krause, Birkerød Kunstforening

  2012: Kirsten Benn, Ny Musik i Birkerød

  2013: Birkerød Kammermusikforening

  2014: Erling Dybkjær, Helikon

  2015: Asger Ahn, borger

  2016: Christine Pryn, Rudersdal Sommerkoncerter 

  2017: Benjamin Graham, Café Birken, Rudersdal Live og Lydfest

  2018: Anita Mikkelsen, Historisk Topografisk Selskab
  2020: Lars Wiskum, Vedbæk Havnedag

  2021: Nils Bjervig, Birkerød Kunstforening

  2022: Jack Otto Kristensen, Rudersdal Kulturparaply

  2023: Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum 

Rudersdal Kommune afholder to arrangementer i årets løb, hvor forenings- og fritidslivet hyldes.  Frivilligfesten er en tak til de frivillige, og en mulighed for de frivillige for at netværke, hylde hinanden og blive inspireret og fejret. Reception for idrætsmestre er en hædring af årets mestre. 

Frivilligfesten og reception for idrætsmestre

 • Ved Frivilligfesten overrækker borgmesteren Frivilligprisen, Kulturprisen, Talentprisen og Ungdomslederprisen som en særlig anerkendelse.

  Festen afholdes på Kulturcenter Mariehøj sidste fredag i september på den nationale dag 'Frivillig Fredag'. I år er det den 27. september. 

  Det kræver tilmelding for at deltage i Frivilligfesten. Der bliver åbnet for tilmelding i uge 33. 

   

 • I foråret afholdes en reception, hvor idrætsudøvere, der har opnået resultater inden for deres sportsgren på landsplan eller internationalt, enten som del af et holdfællesskab eller som individuel udøver, fejres.