Hop til hovedindhold

Hjernen & Hjertet

Alle kommunale og selvejende børnehuse i Rudersdal Kommune arbejder med systemet Hjernen & Hjertet i forbindelse med forældresamtaler og til de sprog- og dialogvurderinger, der går forud for samtalen.

Om Hjernen & Hjertet

 • Hjernen & Hjertet er et system, der indeholder et vurderingsværktøj, vi anvender som en del af indsatsen i forbindelse med jeres barns trivsel, læring og udvikling.

  Vi bruger to værktøjer i Hjernen & Hjertet, nemlig Sprogvurdering og Dialogvurdering. 

  Læs om Hjernen & Hjertet her:

  Introduktion til Hjernen og Hjertet

 • I kan først tilgå Hjernen & Hjertets forældreportal i forbindelse med en vurdering af jeres barn. Log ind på rambollportal.dk eller via kontrolpanelet ”Forældreportalen” i Aula.

  Har I angivet en mailadresse i forældreportalen, vil I inden forældresamtalen modtage et link i Digital Post på borger.dk eller i jeres E-boks, hvorfra I kan tilgå dialogvurderingsskemaet i Hjernen & Hjertet. Modtager I ikke en mail, kan I logge på via ovenstående link. 

  Vejledning til forældreportalen (systemvejledning)

 • Når dit barn skal i skole, eller starte i en anden daginstitution i kommunen, vil informationer fra Hjernen og Hjertet (sprog- og dialogvurderinger) videregives til skolen eller den nye daginstitution.

  Har du spørgsmål til denne overlevering, kan du kontakte børnehusets ledelse.

Om dialogvurderingen

 • Dialogvurderingen giver jer som forældre og dagtilbuddets personale mulighed for én gang om året at have en dialog om jeres barns trivsel, læring og udvikling i forhold til de seks læreplanstemaer.

  Resultatet af vurderingerne anvendes som udgangspunkt for dialogen til den årlige forældresamtale og til indsatserne i det pædagogiske arbejde i børnehuset.

 • Der findes fem spørgeskemaer til dialogvurderingerne i Hjernen & Hjertet. Spørgeskemaerne er henvendt til forskellige aldersgrupper, og både forældre og det pædagogiske personale skal besvare et spørgeskema som optakt til forældresamtalen.

  Her finder du eksempler på spørgeskemaerne:

  Eksempler på spørgeskemaer i Hjernen & Hjertet

 • Kort efter I har udfyldt dialogvurderingsskemaet, vil I blive inviteret til samtale i jeres barns dagtilbud. Jeres og personalets besvarelse af dialogvurderingen er rammen for samtalen. Sammen vælger I det, der er vigtigst, I får talt om i forhold til jeres barns trivsel, læring og udvikling.

  Efter samtalen

  Efter samtalen fremsender dagtilbuddets personale Børneprofilrapporten som samler resultaterne fra f.eks.:

  • Dialogvurderinger
  • Sprogvurderinger
  • Fokuspunkter

  Du modtager Børneprofilrapporten i Forældreportalen, hvor du også finder de oplysninger, som pædagogerne løbende har sendt.

Om sprogvurderingen

 • Alle børn i Rudersdal Kommune bliver sprogvurderet to gange i daginstitutionen. Den første sprogvurdering finder sted, når barnet er omkring 3 år, og den anden når barnet er på vej mod skole.

  Det er det pædagogiske personale i dagtilbuddet, der foretager sprogvurderingen af barnet. Når personalet har foretaget vurderingen, præsenterer de den for jer ved en forældresamtale.

  Hvis dit barn ikke går i dagtilbud, skal der kun laves en sprogvurdering, når barnet er 3 år. Du vil som forælder blive kontaktet af Dagtilbudsområdet for at aftale tid til sprogvurderingen. 

 • Sproglige kompetencer har tæt sammenhæng med barnets sociale liv og med udviklingen af læsefærdigheder. Derfor har vi fokus på den tidlige sproglige opmærksomhed hos alle børn og bruger sprogvurderingen som værktøj.

 • Sprogvurderingen af et barn viser, om barnet har brug for støtte til at udvikle sit sprog gennem sprogstimulering.

  Vurderingen viser at barnet enten har brug for en generel, fokuseret eller særlig indsats.

  • Den generelle indsats er dækket af barnets eget arbejde med sprog hjemme og i daginstitutionen.
  • Hvis vurderingen viser, at der er behov for en fokuseret indsats, laver pædagogerne i daginstitutionen en indsatsplan med mål for barnets sprogstimulering.
  • Resultatet af en sprogvurdering kan også vise, at barnet har brug for en særlig sprogindsats. I de tilfælde etablerer pædagogerne og I som forældre et samarbejde med den logopæd, der er tilknyttet børnehuset.