Hop til hovedindhold
TEMA

Info om byggeri, Plejecenter Sjælsø

Følg med på denne side om byggeriet - se aktuelt nyt, tidsplan og info om kontaktudvalg

Aktuelt: Mangel på p-pladser

  • Da der lige nu bygges eller graves stort set alle steder på grunden, er det vanskeligt at få plads til det nødvendige antal parkeringspladser. Derfor parkeres der pt. i stort omfang på Soldraget. Vi beklager de gener, det måtte medføre.
  • I forbindelse med montage af betonelementer, som forventes påbegyndt i uge 50 vil der være en del tung trafik. Chaufførerne vil blive instrueret om at køre forsigtigt.
  • Da Radius/Nexel ikke kan levere permanent strømforsyning til den nye bebyggelse før en gang i januar 2024, og der ikke er kapacitet nok til den eksisterende bebyggelse til også at forsyne byggepladsen fuldt ud, er det desværre nødvendigt at stille en generator op på byggepladsen. Den støjer op til 60 dB, og det vil formentlig være nødvendigt, at den er i drift hele døgnet.

Cykelsti er genåbnet

  • Cykelstien er genåbnet efter udbedring af bruddet på kloakledningen.
  • Fundering, jordarbejder, dræn, kloak under bygning samt ledningsarbejder i terræn pågår.
  • Betonelement-montage forventes påbegyndt i uge 50 og afsluttet inden jul, for så vidt angår bygning 45.

Se tidsplan for uge 46-52

Kontaktoplysninger for kontaktudvalg

Her på siden finder I nu også liste over medlemmerne af kontaktudvalget med de kontaktoplysninger, de hver især har givet deres samtykke til.

Kontaktudvalg