Hop til hovedindhold

Naturhuset Bistruphus

Bistruphus er et naturhus tilknyttet børnehusene i område Hestkøb. Huset er beliggende på en stor naturgrund med skov og eng. På grunden findes multihytte, grej og rum til formidling, naturaktiviteter og fordybelse. Huset er bemandet af naturvejleder.

Kontakt

Bistrup Hegnsvej 9

3460 Birkerød

Naturvejleder Sally Ida Frandsen Aarøe

Tlf. 72 68 46 18

SALF@rudersdal.dk

Om naturhuset

 • Naturvejleder skaber i samarbejde med de 7 børnehuse den røde tråd i arbejdet med natur, udeliv, science og bevægelse gennem bl.a. naturformidling i børnehøjde, og fælles natur/friluftsaktiviteter. De deltagende pædagoger sidemandsoplæres herved og kan bruge den nye viden i huset, udenfor hegnet i nærmiljøet eller i eget uderum. I fællesskab understøttes børnenes nysgerrighed for naturen, med fokus på børnenes trivsel, læring, sundhed og dannelse. I 2022 inddrages også musik i arbejdet med naturen i Bistruphus.

 • Børnehusene i område Hestkøb tilbydes naturvejledning af  Sally Ida Frandsen Aarøe, der er naturvejleder.

 • I de perioder, hvor der ikke er projekter i huset, kan børnehusene benytte sig af husets faciliteter på egen hånd. Der er mange spændende aktiviteter at give sig i kast med. I kan:

  • Lave bål, flække brænde og smage på bålmad
  • Gå på opdagelse på den store naturgrund
  • Hilse på husets dyr: I 2022 har vi besøg af vandrende pinde
  • Bygge huler og klatre i træer
  • Låne udstyr til at fange krible-krable dyr
  • Låne emnekasser og arbejde med matematik, science og bevægelse
  • Bygge videre på kvashegn
  • Snitte træmænd i snitteværkstedet
 • I Bistruphus arbejder vi med dele af FNs verdensmål. Især punkt 12 ”Ansvarligt forbrug og Produktion”, hvor vi bestræber os på at nedsætte mængden af affald, sortere, genbruge materialer og indkøbe bæredygtigt.

  Desuden arbejder vi med punkterne 13, 14 og 15 i formidlingen af vores danske natur, således at børnene bliver præsenteret for livet til lands, til vands og i luften med fokus på biodiversitet og dens betydning.

Børn til eventyrløb i Område Hestkøb
Børn til eventyrløb i Område Hestkøb

Det store eventyrløb

Snehvide, Prinsessen på ærten, Hans og bønnestagen og Fyrtøjet. Det er blot nogle af de eventyr, som de ældste børnehavebørn stiftede bekendtskab med, da de mødtes til Område Hestkøbs store eventyrløb. Et eventyrløb, der bygger bro mellem dagtilbud og skole.

Læs mere her.

Børn til jægerstenalderprojekt i Bistruphus
Børn til jægerstenalder-projekt i Bistruphus
Krible krable i Bistruphus
Krible krable i Bistruphus

Krible-krable

Naturhuset Bistruphus inviterede til en række krible-krable projekter, der skal øge biodiversiteten i området og samtidig gøre børnene nysgerrige på forskelle og ligheder blandt smådyr og insekter.

Læs mere her.