Hop til hovedindhold

Nedtagning af asbestholdigt tag

Skal du udskifte dit asbestholdige tag, skal det ske så forsigtigt, at du undgår spredning af asbestfibre i omgivelserne.

Før du går i gang, skal du læse regler om ‌håndtering af asbest‌:

Byggeaffald

Du må gerne selv fjerne eternittagpladerne med asbest fra dit tag, men du må ikke lade personer under 18 år gøre arbejdet. Der findes regler for, hvordan det skal gøres i Arbejdstilsynets vejledning om asbest C 2.2

Du skal skrue hver enkelt eternitplade fri og tage dem ned i hel tilstand. Der findes særligt værktøj til det. Pladerne må du ikke smide ned fra taget eller over i spande på taget eller lignende, så de går i stykker, for så frigives asbestfibrene til omgivelserne.

De hele - og dermed ikke støvende plader - skal derefter opbevares forsvarligt.

Klik på link herunder for at anmelde asbest:

Hvis pladerne er porøse

Vær opmærksom på at nogle plader kan være porøse og smuldre. Nogle skifereternitplader kan være limet fast, så de ikke kan skrues af, men må brækkes af lægterne. I begge disse tilfælde vil asbestarbejdet støve, og du skal iføre dig asbestdragt, maske og handsker.

Du skal fugte de knækkede pladerester og forsigtigt lægge dem i to lag klare plastsække markeret ASBEST. Det skal ske oppe på taget, så der ikke sker spredning af asbestfibrene.

Mos og løsnede partikler opsamlet i tagrenden skal også fugtes, fjernes og behandles på samme måde som det øvrige støvende asbestaffald.