Hop til hovedindhold
TEMA

Ny udskoling på Søholmskolen

Søholmskolen samler udskolingen i nye fysiske læringsmiljøer. Her på siden kan du følge udviklingen i ord, billeder og lyd.

Søholmskolens udskoling fra 7. til 9. klasse samles på afdeling Toftevang med fire spor og plads til op til 440 elever. 

Den nye indretning bygger på en campus-struktur med fire åbne fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde. Der bliver et område til fremmedsprogsundervisning, et til madlavning, og de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen moderniseres.

Jeppe Gordon Knudsen, skoleleder på Søholmskolen
Skoleleder

Jeppe Gordon Knudsen

Søholmskolen har et vedholdende fokus på at styrke vores udskoling, blandt andet ved at motivere elever og lærere til at variere både læreprocesser og organisationsformer.

Derfor er jeg begejstret for, at skolen får tidssvarende fysiske rammer, hvor læringsmiljøet netop understøtter flere valgmuligheder, hvor eleverne får mulighed for at opleve, at fag og problemstillinger kan udforskes, læres og løses i meningsskabende tværfaglige sammenhænge.

De nye fysiske rammer styrker det lærere og pædagogers mulighed for at arbejde med social og faglig inklusion, hvor den enkelte elevs behov kan imødekommes.

Video: Om de nye læringsmiljøer

I videoen fortæller Søholmskolens udskolingsleder, to lærere og en arkitekt fra Rubow Arkitekter om de nye udskolingsmiljøer.

Hvorfor nye udskolingsmiljøer?

 • Samfundets rivende udvikling kræver, at vores børn og unge er dygtige til at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. 

  Skolen skal støtte eleverne i at opnå nogle helt basale og langtidsholdbare færdigheder og kompetencer, så de bliver dygtige til at lære nyt, finde nye veje og nye løsninger.

  Det betyder blandt andet, at:

  • Eleverne stiller spørgsmålene og forholder sig nysgerrigt. 
  • Eleverne lærer strategier, der understøtter fortsat læring.
  • Undervisningen er varieret og har en tydelig sammenhæng med virkelighedens verden.
 • Udskolingselever har brug for langt mere fleksible rammer og forhold end de, der præger indskolingens mere faste og ensartede hverdag. Det skal de nye udskolingsmiljøer understøtte.

  I de nye læringsmiljøer kan eleverne danne venskaber og arbejde på tværs af klasser og årgange med fleksible læringsfællesskaber, hvor der er mulighed for at vælge indhold ud fra sociale og faglige interesser.

 • Når eleverne stiller spørgsmål og forholder sig nysgerrigt, får solide læringsstrategier og er aktive i en varieret og virkelighedsnær undervisning, øges motivationen og lysten til at lære. De unge mennesker bliver dygtige til at:

  • Tænke kreativt og kritisk
  • Kommunikere
  • Løse problemer
  • Samarbejde

  De fysiske rammer skal understøtte denne læring, og læringsmiljøerne skal derfor være inspirerende, varieret og give mulighed for mange arbejdsformer på samme tid. Fra det voksenstyrede og fælles til det elevstyrede og individuelle. Fra at arbejde kognitivt til at skabe noget fysisk.

  I de nye læringsmiljøer er der:  

  • Afskærmede rum og åbne rum
  • Faste arbejdspladser og fleksible arbejdspladser
  • Møbler, der er tilpasset forskellige aktiviteter

Video: Hvad siger eleverne?

Rudersdal Kommunes Fælleselevråd arbejder for mere varieret og virkelighedsnær undervisning.

Hør eleverne selv fortælle, hvorfor det er vigtigt.

Arkitekttegninger

RUBOW Arkitekter er en dansk tegnestue, som blandt andet specialiserer sig i projekter med fokus på leg og læring. 

I kraft af deres erfaring med skoler har Rubow Arkitekter øje for tilgængelighed, sikkerhed, akustik og indeklima. 

I Rudersdal Kommune har Rubow Arkitekter tidligere sat sit aftryk på nye og optimerede læringsrum inde og ude på Skovlyskolen. 

Arkitekttegninger af ny udskoling på Søholmskolen

OBS: Der kan i ombygningen forekomme enkelte justeringer i forhold til arkitekttegningerne. Løst inventar som borde og stole fremgår ikke på alle tegninger. 

Tidsplan

 • Ombygningen og valg af entreprenør behandles på Kommunalbestyrelsens møde onsdag den 23. november 2022.

 • 8. februar 2023 skal de berørte områder på afdeling Toftevang være pakket ned, så entreprenøren har plads til at påbegynde arbejdet. 

 • Den 9. februar 2023 begynder entreprenøren etablering af byggepladsen på afdeling Toftevang. 

  Byggeriet løber frem til november 2023. 

 • I løbet af november 2023 afvikles byggepladsen, og skolen forbereder den forestående indflytning. 

 • Entreprenøren overleverer bygningerne til skolen, som planlægger indflytning i de nye læringsmiljøer. 

Entreprenør og byggeri

 • Byggeprojektet var i udbud fra april til november 2022.  Valget af entreprenør blev truffet ud fra tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

  Valget faldt på entreprenørvirksomheden Elindco, som har solid erfaring med renovering, til- og ombygning af skoler og læringsmiljøer, herunder erfaring med skoler i drift. 

  Entreprenøren vælges ud fra ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende vægtede underkriterier:

  • Pris
  • Kvalitet 
  • CV
  • Organisation og metode
 • Den laveste pris udregnes ved at sammenlægge den enkelte entreprisesum for projektet. Denne kaldes konkurrenceprisen.

 • I de enkelte tilbud skal der indgå en kvalitetsliste, hvor tilbudsgiveren lægger vægt på materialers levetid, lav vedligeholdelse, arkitektonisk udformning og hvor godt kvaliteten lever op til udbudsmaterialets intentioner.

 • Byggelederens erfaring vurderes blandt andet inden for anciennitet og erfaring med at lede mellemstore og komplekse byggepladser.

  Der lægges vægt på, at byggelederen har en godkendt arbejdsmiljø-uddannelse med fokus på koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejder på bygge- og anlægsområdet.

  Samtidig lægges der vægt på, at byggelederen har erfaring med byggesager, hvor miljøfarlige arbejder som asbest og PCB er forekommet.

 • Tilbudsgiverens organisation, håndtering af byggeprocessen og tilgang til samarbejdet med Rudersdal Kommune i såvel anlægsfasen som i drift fasen vurderes.

  Der lægges blandt andet vægt på, at tilbudsgiver har en effektiv organisation med kompetencer af høj kvalitet. Derudover er der fokus på, at organisationen anvender et velfunderet system og en effektiv metode til styring af tid, ressourcer og økonomi, og at tilbudsgiveren kan præstere mangelfri aflevering og idriftsætning.