Hop til hovedindhold
Nyhed

Borgmester hilser ekspertgruppes anbefalinger velkommen

En ekspertgruppe, der har arbejdet med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, har netop fremlagt sine anbefalinger. Borgmester Ann Sofie Orth er tilfreds med mindre optælling, mindre statslig styring og plads til lokale forskelle.

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er først og fremmest at få ledige i job og at hjælpe erhvervsvirksomheder med at arbejdskraftmangel. Hidtil har tilgangen ofte kunne opleves som bureaukratisk, regelstyret og baseret mere på mistillid til borgere uden for arbejdsmarkedet end tillid til, at langt de fleste rent faktisk ønsker at komme i job, men måske blot har brug for hjælp og støtte til det. 

Borgmester Ann Sofie Orth ser meget positivt på ekspertgruppens anbefalinger og ser frem mod den konkrete udmøntning af anbefalingerne: 

Det er glædeligt, at beskæftigelsesindsatsen efter eksperternes opfattelse fortsat skal være forankret i kommunerne og med afsæt i borgernes behov. Det har vi efterspurgt i årevis og vi har rigtigt gode erfaringer med, at gennemføre samtaler og planlægge forløb, der er målrettet den enkelte borger og dennes behov.

Ann Sofie Orth peger blandt andet på, at ekspertgruppen anbefaler større fokus på resultater og mindre på proceskrav. Det vil betyde, at kommunerne skal bruge mindre tid på at indberette til statslige styrelser, men i stedet kan koncentrere sig om de resultater, der tæller: at bringe borgere i arbejde. Hun siger: 

Vi har brugt alt for meget tid på at overholde centralt fastsatte tidsfrister uden mening og rapportere på parametre, der ikke skaffer borgere i arbejde. Jeg glæder mig over, at vi kan bruge vores ressourcer til det, der gør en forskel for den enkelte, og at vi reelt kan hjælpe borgerne i stedet for at kontrollere dem.

Ann Sofie Orth understreger, at det er vigtigt, at kommunerne bliver involveret i den videre proces med at virkeliggøre de ambitioner og visioner, der fremgår af ekspertudvalgets anbefalinger. Hun siger: 

Vi har rigtigt gode erfaringer med at udvikle indsatsen i et partnerskab med én privat aktører, og vi tror på, at borgeren er ekspert på eget liv, der ikke skal trumfes af statslige regler. Jeg kan derfor i den grad byde en ’frisættelse’ af borgere og kommuner på beskæftigelsesområdet velkommen. Jeg er sikker på, at alle vil vinde på det.

Ann Sofie Orth afslutter med at takke ekspertgruppen for at fokusere på, at der skal være plads til de lokale forskelle i beskæftigelsesindsatsen. Hun siger: 

Der er stor forskel på at være både borger og virksomhed i hhv. Rudersdal, Randers og København, og derfor har det heller ikke givet mening med så stram statslig styring. Det glæder mig, at ekspertgruppen har understreget, at kommunerne selv skal beslutte, hvordan indsatsen skal forankres og tilrettelægges lokalt i kommunerne.

Læs mere om anbefalingerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside eller på Fremtidens beskæftigelsesindsats