Hop til hovedindhold
Nyhed

Fokuseret indsats skal afhjælpe høj personaleomsætning

Ny rapport fra CEPOS viser, at Rudersdal Kommune desværre havde landets højeste personaleudskiftning på dagtilbudsområdet i 2017-2022. Kommunen har de senere år igangsat en lang række målrettede tiltag for at styrke rekrutteringen og tilknytningen til området, og arbejdet fortsætter. Senest har Kommunalbestyrelsen i marts 2024 besluttet at gennemføre et kvalitets- og trivselstjek på dagtilbudsområdet.

Center for Politiske Studier (CEPOS) har for nyligt publiceret en rapport, som viser, at der er stor udskiftning i personalet de kommunale børnehaver og vuggestuer. Øverst på listen ligger Rudersdal Kommune med 39 %, der skiftede job om året i perioden 2017-2021.

At Rudersdal Kommune ligger så højt på listen er desværre ikke overraskende for Anne Christiansen, formand for børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune. Gennem årene har kommunen oplevet, at det er blevet sværere og sværere at rekruttere og tilknytte pædagoger – bl.a. fordi der er blevet uddannet færre og færre af dem.

”Vi genkender desværre tallene fra CEPOS, selvom de er tilbage fra 2021.  Og derfor arbejder vi fokuseret både politisk og administrativt med at vende udviklingen. Det er vigtigt for børnene, at de møder ind til kendte voksne, og det er vigtigt for vores mange dygtige medarbejdere, at vi har attraktive arbejdspladser, som de har lyst til at blive på i mange år. Politisk har vi prioriteret at finde midler i budgettet til lønforbedringer og navnlig til fastholdelse af pædagoger, så vi nu ligger på samme lønniveau som kommunerne omkring os. På dagtilbudsområdet er der stort fokus på systematisk kompetenceudvikling, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden hen over året og på nedbringelse af sygefravær,” fortæller Anne Christiansen. Hun fortsætter:

”Derudover har vi i kommunalbestyrelsen netop vedtaget et forslag om at gennemføre et større kvalitets- og trivselstjek på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune med henblik på at kunne udarbejde en række anbefalinger for, hvordan vi kan løfte kvaliteten i alle børnehusene. Her er det også interessant at se på den måde, vi tildeler økonomi til børnehusene. Sikrer vi de rette incitamenter til at ansætte og fastholde medarbejdere, eller er der strukturelle greb, vi kan tage? Er der de rette strukturer for at sikre nærværende ledelse, som også er et meget vigtigt element i at skabe attraktiv arbejdsplads.”

Generelt behov for en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats

Det er ikke kun på dagtilbudsområdet, Rudersdal Kommune oplever en stigende udfordring med at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Udover pædagoger gælder det også for især social- og sundhedshjælpere og folkeskolelærere. Derfor blev der i 2021 nedsat et midlertidigt politisk opgaveudvalg med navnet organiserings-, rekrutterings- og tilknytningsudvalget, som i perioden 2022 – 2025 har til opgave at komme med anbefalinger, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune.

Birgitte Schjerning Povlsen, 1. viceborgmester og formand for udvalget fortæller: 

”Vi har arbejdet bredt med initiativer til at styrke rekruttering og tilknytning af medarbejdere til de områder, hvor kommunen har svært ved at sikre arbejdskraft. Gennem de seneste år har vi bl.a. gennemført målrettede rekrutteringskampagner, vi er til stede på uddannelsesinstitutionerne og holder også åbent hus-arrangementer for studerende. Derudover har vi arbejdet fokuseret med omdømme, ledelse og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet for alle medarbejdere.”

Senest har udvalget haft fokus på en sikre, at kommunale seniormedarbejdere har lyst til og mulighed for at blive i jobbet så længe som muligt

”Vi kan se, at vi generelt, men også særligt på dagtilbudsområdet, har medarbejdere med mange års anciennitet, som nærmer sig deres seniortilværelse. Som kommune vil vi gerne tilbyde rammer og tiltag, som medvirker til, at seniorer får lyst til og mulighed for at forsætte arbejdslivet i Rudersdal Kommune. Derfor fremsatte udvalget for nyligt et forslag om at iværksætte en målrettet indsats for både at rekruttere og tilknytte seniorer, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget,” fortæller Birgitte Schjerning Povlsen.

Det næste, udvalget ifølge Birgitte Schjerning Povlsen har sat sig for at undersøge, er, hvor stor betydning afstand til arbejde har for kommunens muligheder for at rekruttere og tilknytte medarbejdere holdt op mod andre parametre som f.eks. løn, muligheder for kompetenceudvikling eller fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid.