Hop til hovedindhold
Nyhed

Forsinkelse i åbningen af det nye børnehus på Ravnsnæsvej

Etablering af vej og forplads på Ravnsnæsvej 103 er midlertidigt sat på pause. Det skyldes, at der skal laves nogle undersøgelser på forpladsen foran børnehuset. For kommunen betyder det, at den planlagte indflytning bliver forsinket.

Ifølge tidsplanen for det nye børnehus på Ravnsnæsvej skulle børn og personale flytte ind i det nye børnehus den 6. maj 2024. Desværre forsinkes åbningen og indflytningen, da der lige nu foregår undersøgelser på forpladsen, der skal være gennemført, før børnehuset kan tages i brug. Ejendomschef i Rudersdal Kommune, Mads Bo Bojesen, udtaler:

Vi fik i sidste uge besked fra vores eksterne rådgivere om, at der skal gennemføres supplerende anlægsarbejder på forpladsen. Årsagen er, at den eksterne ingeniør har påvist en manglende overholdelse af et myndighedskrav, som led i udarbejdelsen af byggeriets sluterklæring. Sluterklæringen er en forudsætning for at få en ibrugtagningstilladelse af børnehuset og er rådgivers ansvar. Vi har aldrig før oplevet udfordringer med dette, hvorfor det også kommer bag på os.

Etablering af adgangsvej og forplads er derfor også sat på pause, da det ifølge ejendomschefen ikke er fornuftigt at færdiggøre adgangsvejen, før alt arbejde på byggeriet med tungt materiale og gravearbejde er afsluttet.

Rudersdal Kommune kender på nuværende tidspunkt ikke til omfanget eller tidsplanen for arbejdet, men ved, at børnehuset ikke bliver indflytningsklar den 6. maj. Kommunen forventer at modtage en opdateret tidsplan i slutningen af denne uge. Herefter modtager naboer, personale samt forældre til nuværende og kommende børn i børnehuset yderligere besked. Formand for Børne- og Skoleudvalget, Anne Christiansen (L), siger:

Vi er selvfølgelig rigtig kede af og overraskede over, at udskydelsen kommer så sent i forløbet, da vi havde glædet os til, at børn og personale kunne flytte ind i de nye, fantastiske rammer i starten af maj. På den anden side hverken kan eller ønsker vi at tage et nyt børnehus i brug før alle er enige om, at huset er klar til at modtage børnene. Børn og personale i Svanen fortsætter selvfølgelig deres vante gang i Ebberød på Sophie Magdelenes Vej, indtil de kan flytte ind i det nye børnehus.

Forsinkelse får ikke betydning for nye børns opstart

Den planlagte, forestående flytning til det nye børnehus har blandt andet også betydet, at der er flere nye børn, der skal starte i Svanen i løbet af de kommende måneder. Ifølge Anne Christiansen får forsinkelsen ikke betydning for disse børns opstart:

Selvom flytningen forsinkes, skal de nye børn selvfølgelig fortsat starte i Svanen. Derfor er forvaltningen og ledelsen i Svanen også i tæt dialog i forhold til planlægningen af dette.

Forvaltning og ledelsen i Svanen forventer, at de ældste børnehavebørn vil få base i Svanens naturgruppe i områdets naturhus. På den måde bliver der plads til de nyindskrevne børn. Når kommunen modtager den opdaterede tidsplan, vil de implicerede forældre selvfølgelig modtage yderligere besked.