Hop til hovedindhold
Nyhed

Ny idrætspolitik skal styrke idrætten i Rudersdal

Rudersdal Kommune har igangsat arbejdet med at udvikle en ny idrætspolitik, der skal styrke idrætslivet i Rudersdal Kommune. Målet er at styrke ungdomsmiljøerne, styrke sammenhængen mellem skoler og idræt og at udvikle nye og stærkere fællesskaber i idrætslivet.

- Den nye idrætspolitik skal være et dynamisk værktøj, som vi løbende udvikler sammen med borgere og foreningerne. Det må for guds skyld ikke ende med “10 bud”, som er hugget ud i sten og får lov til at stå på en hylde de næste 10 år. Tværtimod: Vi skal løbende følge op på indsatserne i de kommende år i et stærkt samspil med idrætslivet. 

Sådan rammesætter formand for kultur- og fritidsudvalget Knud Skadborg (C) processen, da han mødes med næstformand for udvalget Thomas Lesly Rasmussen (S) for at snakke om arbejdet med at udvikle en idrætspolitik for Rudersdal Kommune.

- Det skal være et løbende samarbejde, hvor forskellige ting prøves af. Et fleksibelt værktøj, som inddrager dem, det rent faktisk påvirker og gavner, supplerer Thomas Lesly Rasmussen 

Arbejdet med en ny idrætspolitik er netop igangsat med en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen. Det er dog ikke et arbejde, der kun kommer til at foregå på Rådhuset. Foreningerne og andre aktører i det lokale idrætsliv bliver nemlig inddraget i processen, blandt andet med et det første interessentmøde, som afholdes den 21. august.

Kommunalbestyrelsens temadrøftelse mundede ud i et ønske om, at der i første omgang sættes fokus på tre overordnede temaer i idrætspolitikken: Rammer og vilkår for idrætsfællesskaberne, idræt for alle, samt idrættens rolle i sundhed og forebyggelse.

En idrætspolitik, der afspejler mangfoldigheden

 

- Borgerne i Rudersdal Kommune er blandt de mest sports- og idrætsudøvende i hele landet. Vi har en meget lang række meget veldrevne idrætsforeninger. Vi ser derfor stort potentiale for, at idrætten kan spille en stærkere rolle. Det gælder både i forhold til fx forebyggelse og sundhed, og et gælder også i forhold til at sikre, at alle borgere kan være med i nogle gode fællesskaber, siger Knud Skadborg, og Thomas Lesly Rasmussen fortsætter: 

- Målet er at få en politik, der afspejler den mangfoldighed, jeg møder til dagligt i hele Rudersdal. Idræt er smil og glæde, og det vil vi gerne kunne udbrede til endnu flere. 

Både formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget er derfor optagede af, at foreningerne og idrætsudøverne skal have gode rammer for at udvikle fællesskaberne i det gode klubliv. Der skal være bedre plads til det sociale liv. 

Ambitionen er, at idrætspolitikken kan tage skridtet videre og arbejde med nogle af de udfordringer vi ser på både det sociale område - fx i forhold til ensomme unge og unge med mentale udfordringer. Her kan stærke ungemiljøer i foreningerne oplagte steder at styrke indsatsen for hjælpe på vej. Det skal være gode tilbud til alle børn og unge.

- Vi ser desværre et stort frafald blandt de unge, hvor mange holder op med at dyrke idræt i teenageårene. Der sker ofte et skifte fra foreningsliv til fitness, til stillesiddende computerspil eller til ingenting. 

Derfor er målet bl.a. at styrke ungdomsmiljøerne i foreningerne, så alle kan være med og få gode oplevelser i idrættens fællesskaber.

 

Et stærkt fokus og vigtige prioriteringer

 

En ny idrætspolitik skal være med til at bestemme, hvilken retning idrætslivet bevæger sig i i de kommende år. Derfor skal man ifølge Thomas Lesly Rasmussen ikke undervurdere vigtigheden af en ny politik på området.

- Det er ikke altid den nemmeste opgave at finde midler hverken til anlæg eller drift. Med idrætspolitikken får vi klargjort en ambition for vores prioriteringer de kommende år, siger han.

Præcis hvordan de prioriteringer bliver, afhænger i høj grad af, hvad interessenterne byder ind med.

- Hvilke udfordringer, der særligt skal løses, får vi et bedre blik for, når aktørerne melder ind. Der kommer altid nye spændende vinkler inden den endelige vedtagelse.

Knud Skadborg runder af med at understrege vigtigheden af en følelse af medejerskab af idrætspolitikken.

- Vi kan ikke løse noget, uden at have foreningerne med. Vi skal sørge for, at idrætspolitikken fødes ind i fællesskaberne og at kommunens rolle bliver at understøtte det, siger han.

Arbejdet med idrætspolitikken blev skudt i gang med et temamøde i kommunalbestyrelsen, hvor forskellige temaer blev drøftet. De temaer sætter nu retningen for resten af processen, og vil blive debatteret med foreninger og aktører på området den 21. august.