Hop til hovedindhold
Nyhed

Ny teknologi skal frigive tid og styrke værdighed

Rudersdal Kommune vil med ny velfærdsteknologi i form af bade- og hygiejnestole tage et skridt mod en mere effektiv og værdig pleje på kommunens plejecentre.

Kommunalbestyrelsen godkendte allerede oktober sidste år indkøbet af de nye stole, som både skal forbedre bade- og hygiejnesituationen for de ældre borgere og samtidig frigive tid fra plejepersonalet på plejecentrene.

 

Medarbejder skal sikre god implementering

De nye bade- og hygiejnestole vil være klar til at komme i brug på plejecentrene i løbet af foråret. Men erfaringer fra kommunerne Lyngby-Tårbæk, Gentofte og Gladsaxe viser, at en vellykket implementering kræver en grundig introduktion og et dedikerede fokus på anvendelsen af den nye velfærdsteknologi. Kommunen har derfor besluttet at ansætte en medarbejder, som bl.a. skal sikre at plejecentrene får oplæring og instruktion i at anvende de nye stole. Medarbejderen skal samtidig medvirke til at finde frem til målgruppen af borgere, som vil have mest glæde af badestolene.

 

Hurtigere og mere værdig hygiejne

De kommende badestole er imidlertid allerede afprøvet i to pilotprojekter, som viste en forkortelse af morgenplejen med ca. 30 minutter pr. borger i målgruppen. Udover at frigive tid for plejepersonalet, kan stolene også forbedre borgerens oplevelse af den intime hygiejnesituation. Det sker bl.a. ved at væsentlige dele af hygiejneopgaven vil blive flyttet fra sengen til stolen, hvilket gør forløbet mere effektiv og mindre belastende for både borger og medarbejder. Stolen skulle dermed også medføre øget komfort og værdighed for borgeren og forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet.