Hop til hovedindhold
Nyhed

Rudersdal Kommune har skåret 70 % af behandlingstiden på byggesager

Rudersdal Kommune har siden slutningen af 2022 arbejdet målrettet for at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager og ligger nu i top blandt de nordsjællandske kommuner.

I 2022 skulle man i Rudersdal Kommune i snit vente 105 dage på at få færdigbehandlet en byggesag og i årene forinden var sagsbehandlingstiden kun gået én vej, nemlig op. Nu har to års målrettet arbejde for at nedbringe sagsbehandlingstiden vist resultater, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 32 dage i 2023 ligger Rudersdal Kommune nu nummer 2 blandt de nordsjællandske kommuner lige efter Halsnæs Kommune med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 31 dage. Det viser tal fra Dansk Industri. Det betyder også, at Rudersdal Kommune nu lever op til de nationale servicemål for simple konstruktioner og enfamiliehuse, som er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 40 dage.

”Når man som borger søger om noget hos kommunen, så er det god service at give hurtigt svar. Og så er det klart, at det ikke er tilfredsstillende, at borgerne skal vente månedsvis på en byggetilladelse. Så det har haft en meget høj prioritet for os i udvalget at få nedbragt sagsbehandlingstiderne markant,” siger Christoffer Buster Reinhardt, formand for Arkitektur- og Byplansudvalget.

Det har krævet en kombination af flere forskellige indsatser at nå dertil.

Først og fremmest blev det i slutningen af 2022 politisk besluttet at oprette to ekstra årsværk, så der p.t. er ansat 12 byggesagsbehandlere i kommunen. Samtidig er der blevet indført nogle nye arbejdsgange, så der eksempelvis systematisk afsættes tid hver måned til at behandle lovliggørelsessager, som har udgjort en af de helt store pukler i sagsbehandlingen.

Derudover er det blevet muligt at ringe direkte til en sagsbehandler i byggesagsafdelingen i kommunen inden for et defineret tidsrum hver uge, ligesom det fortsat er muligt at booke en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler, hvor man som borger kan blive vejledt om byggeri på en konkret adresse og få sparring på sin ansøgning, inden men indsender den.

Den hurtigere sagsbehandling er ikke sket på bekostning af kvaliteten, understreger Christoffer Buster Reinhardt:

”Vi lægger fortsat stor vægt på at sikre en høj kvalitet i byggesagsbehandlingen ud fra et ønske om at bevare kommunens grønne udtryk og arkitektur. Herudover har vi mange bevaringsværdige bygninger i kommunen, der kræver en særlig proces, som kan have indflydelse på den samlede sagsbehandlingstid. Det er dog vores klare ambition, at byggesagsbehandlingstiden i Rudersdal Kommune også fremover skal være kortest blandt de nordsjællandske kommuner - og overholde de nationale servicemål."

For erhvervs- og etageboligbyggerier gælder, at de typisk forudsætter tilladelser fra andre myndigheder. For at sikre, at projektet kan realiseres ift. vej- og miljøforhold, koordineres tilladelserne, inden byggetilladelse bliver givet. Det betyder en lidt længere sagsbehandlingstid på denne type sager.