Hop til hovedindhold
Nyhed

Rudersdal Kommunes nye klimaråd er på plads

Arbejdet i Rudersdal Kommunes nye klimaråd er skudt i gang. Rådet har afholdt deres første officielle møde, hvor der blev sat fokus på, hvad der skal til for at løfte klimaindsatsen i kommunen. Anders Westenholz fra Klimabevægelsen i Rudersdal blev valgt til forperson.

Rudersdal Kommune har sat sig nogle ambitiøse klimamål, som er beskrevet i en detaljeret klimahandlingsplan for, hvordan kommunen, borgere og virksomheder i fællesskab skal reducere CO2-udledningen og gøre Rudersdal mere robust over for klimaforandringerne.

Som led i kommunens klimaindsats gav Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune derfor i begyndelsen af året grønt lys til etableringen af et lokalt klimaråd bestående af repræsentanter fra lokale foreninger, virksomheder, borgere, ungdomsuddannelser og andre fællesskaber, som er engagerede i og har kompetencer inden for klima og grøn omstilling. 

Klimarådets opgave bliver at understøtte Rudersdals grønne omstilling ved at fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervslivet og kommunen. Det vil bl.a. sige, at rådet samarbejder om at koordinere, arrangere og synliggøre konkrete klimaaktiviteter, som kan inspirere borgere og lokale foreninger og virksomheder til at træffe grønne valg i hverdagen. Derudover skal rådet rådgive, inspirere, udvikle og kvalificere kommunens klimaindsats, ved fx at være sparringspartner på indsatser i Rudersdals klimahandlingsplan og -handlingskatalog.

”Etableringen af klimarådet har rod i konstitueringsaftalen for kommunalbestyrelsen, og initiativet har stor politisk opbakning hele vejen rundt. Jeg glæder mig over, at rådet nu for alvor er på plads, og ser meget frem til samarbejdet om at løfte den grønne dagsorden i Rudersdal,” siger Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget.

Unik mulighed for at arbejde bredt med klima

Rådet tæller nu 20 medlemmer, som for nyligt havde deres første officielle møde, hvor de drøftede rådets fremtidige organisering, mødefrekvens og særlige fokusområder – herunder hvordan rådet kan udnytte sin samling af forskellig viden og kompetencer til at gøre noget nyt og komme med anderledes bud på, hvad der skal til, for at fremme klimaindsatsen i kommunen.

Et vigtigt dagsordenspunkt på mødet var valg af forperson og næstforperson. Anders Westenholz, repræsentant for Klimabevægelsen i Rudersdal, blev valgt som forperson, og Anette Rosholm, repræsentant for Verdensmål i verdensliv, blev valgt som næstforperson.

"Vi har en unik mulighed for at komme bredt ud i lokalsamfundet pga. vores brede sammensætning. Jeg er overbevist om, at vi formår at bruge det netværk, vi i klimarådet kan opbygge mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og uddannelsesinstitutioner, til at skabe en dialog om, hvordan man kan arbejde med klima på en sjov og meningsfuld måde. Vi skal tale om, hvad det er, der interesserer dem, vi hver især repræsenterer, fordi jeg tror på, at vi er nødt til at gøre det nemt og konkret at arbejde med klima, hvis vi skal få folk til at gøre det,” siger Anders Westenholz.

Han bliver suppleret af Anette Rosholm, som siger:

”Jeg håber, at vi i klimarådet kan være med til at accelerere den grønne omstilling gennem klimahandlinger, også blandt os borgere.”

For at imødekomme rådets ønske om komme godt i gang med arbejdet, er der planlagt yderligere to møder i rådet i efteråret 2024. Beslutningsreferater fra møderne bliver lagt på rudersdal.dk.

Der kan forekomme ændringer i deltagerlisten frem mod næste møde september.

Medlemmer af Rudersdal Kommunes klimaråd

Navn: Repræsentant for:
Anders Westenholz Klimabevægelsen i Rudersdal
Anette Rosholm Verdensmål i Hverdagsliv
Peter Lemmich Konservative
Court Møller Radikale Venstre
Arne Christian Holm Socialdemokratiet
Dorte Nørbo SF
Morten Broberg Lokallisten
Stine Andersen Enhedslisten
Kathrine Larsen Nærum Gymnasium
Line Aude Birkerød Gymnasium
Torben Steen Nielsen Rudersdals almene boligforeninger
Claus Pedersen Rudersdals grundejerforeninger
Jesper Winther Andersen Rudersdals Erhvervsforening
Lisbeth Eckhardt-Hansen Frivilligcenter Rudersdal
Steen Ussing Dansk Naturfredningsforening i Rudersdal
Gunde Odgaard Fagforeningernes Hovedorganisation
Nicola Balbarini Dansk Industri
Kim Steen Carlsen Handelsstandsforeningerne i Rudersdal
Mikael Bellers Madsen Udpeget af Klima- og Miljøudvalget
Jes Broeng Udpeget af Klima- og Miljøudvalget

Suppleanter

Navn: Repræsentant for:
Selma Langberg Nærum Gymnasium
Monisha Brix Nærum Gymnasium
Alfred Wulf-Andersen Birkerød Gymnasium
Karen Helsø Birkerød Gymnasium
Keld Stattau Rudersdals grundejerforeninger
Jens Rimhoff Rudersdals Erhvervsforening
Mette Bohr Klimabevægelsen i Rudersdal
Jitka Hansen Dansk Naturfredningsforening i Rudersdal
Ib Lindal Rudersdals almene boligforeninger
Kristine Thrane Socialdemokratiet