Hop til hovedindhold
Nyhed

Rudersdal styrker udskolingen med nye læringsmiljøer

Nye udskolingsmiljøer nærmer sig færdiggørelse på Ravnholm Skole og Søholmskolen, og Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune har netop besøgt ombygningen på Ravnholm Skole.

Onsdag den 7. februar besøgte Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal de næsten færdige udskolingsmiljøer på Ravnholm Skole. Implementeringen af nye læringsmiljøer og samlingen af udskolingen på både Søholmskolen og Ravnholm Skole er afgørende skridt mod at skabe en endnu mere motiverende skolegang for eleverne.

Innovative læringsområder og moderne faciliteter

Ravnholm Skoles udskoling samles på afdeling Nærum, mens Søholmskolens udskoling samles på afdeling Toftevang. Den nye indretning bygger på en campus-struktur med åbne fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde. Der bliver et område til fremmedsprogsundervisning, et til madlavning, og de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen moderniseres.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Anne Christiansen (L) siger:

”Vi er stolte over at have skabt rammer, hvor både elever og lærere har haft mulighed for at forme fremtidens læringsmiljøer. Det har været en givende proces, og vi forventer, at de nye læringsmiljøer ikke blot vil motivere til nye og mere varierede undervisningsformer, men at de i lige så høj grad vil understøtte den gode undervisning, som allerede finder sted på vores skoler i dag.”

Rudersdal Kommune har en klar vision om at motivere eleverne i folkeskolen til at gennemføre 9. klasses afgangseksamen med en ungdomsuddannelse som næste skridt. De nye fysiske læringsmiljøer forventes ikke kun at være et sted for faglig udvikling, men også at give eleverne bedre muligheder for at deltage i fællesskaber, hvor de lærer både af og med hinanden.

"Undervisningen skal inspirere eleverne til fordybelse, kreativitet, kritisk tænkning, problemløsning og samarbejde. Vi har i Rudersdal Kommune et særligt fokus på at styrke udskolingen og forventer, at de nye rammer vil støtte elevernes muligheder for at udforske, lære og løse tværfaglige problemstillinger, samtidig med at lærerne kan imødekomme den enkelte elevs behov for social og faglig inklusion," udtaler Anne Christiansen.

Inspirerende omgivelser gør det sjovere at lære

Eleverne på Ravnholm Skole ser frem til at indtage de nye miljøer. Aura Kjelfred fra 8. klasse siger:

"Jeg glæder mig til at flytte ind i de nye lokaler! Det bliver spændende at opleve skolen på en helt ny måde, som ikke så mange andre folkeskoler har, og jeg tror, det bliver fedt at få mulighed for at arbejde på mange forskellige måder og endda gå udenfor, hvis vi har brug for det. Selvfølgelig bliver det lidt anderledes i starten, men jeg tror, at vi hurtigt vænner os til det."

Også Josefine Vangekjær har forventninger til lokalerne:

"Jeg håber virkelig, at de nye lokaler giver os bedre muligheder for at være kreative. Lige nu føles det lidt kedeligt at sidde ved det samme gamle bord og stol hele dagen. Jeg tror, at hvis omgivelserne er mere inspirerende, så bliver det også sjovere at lære. Og så glæder jeg mig til, at vi kan blive bedre venner på tværs af klasserne og få et rigtig godt sammenhold i vores nye skole."

Selma Amsinck supplerer:

"Jeg synes, det bliver godt at få helt nye lokaler sammen! Jeg glæder mig til at få mere plads, selvom vi bliver mange samlet. Jeg tror, at de nye omgivelser kommer til at give os mere energi og motivation til at lære."

Fremtidens læringsmiljøer til nutidens skole og samfund

Udskolingslærerne har aktivt deltaget i udformningen af de nye læringsmiljøer ved at bidrage med deres perspektiver på, hvad der kendetegner god undervisning. Arbejdet er sket i tæt dialog med projektets arkitekt fra Rubow Arkitekter, der har ekspertise i at designe læringsmiljøer til folkeskoleelever. Sammen har de omsat disse synspunkter til konkrete forslag til fysiske rammer. Laura Lykkegård fra Søholmskolen og Klaus Støvring fra Ravnholm Skole er ligesom eleverne spændte på at indtage de nye faciliteter.

"De nye læringsmiljøer understøtter en undervisningsform, der forbereder eleverne til en fremtid, hvor samarbejde, projektarbejde og kreative processer er afgørende kompetencer. De nye læringsmiljøer engagerer eleverne mere, og jeg forventer, at de unge mennesker får en langt mere motiverende og spændende skolegang," siger Laura Lykkegård, og Klaus Støvring fortsætter:

"Skolen og samfundet i 2024 adskiller sig markant fra vores egen skoletid. Nutidens børn og unge skal mestre flere og mere komplekse færdigheder og navigere i en verden, der konstant ændrer sig. De nye læringsmiljøer tilbyder langt bedre muligheder for læring og tilskynder til forskellige arbejdsformer på én gang, hvilket de nuværende klasseværelser i langt mindre grad formår," forklarer han.

Styrket udskoling gennem differentiering og variation

Ambitionerne i den styrkede udskoling og målet med de nye miljøer er at skabe inspirerende rammer, der tydeligt understøtter læring, inddrager eleverne aktivt i deres læreproces, og involverer virkelighedsnære og autentiske problemstillinger. De nye lokaler skal skabe fysiske rammer for reel undervisningsdifferentiering, understøtte kreativitet, praktisk arbejde, fordybelse og formidling samt støtte fysisk aktivitet i hele skoledagen. Der lægges desuden vægt på at sikre sammenhæng og læring mellem inde- og uderummet og give eleverne mulighed for både at lære og være sammen med flere kammerater på tværs af klasser og klassetrin.

Byggeprojekterne på begge skoler nærmer sig nu sin afslutning, og skolerne forbereder sig på at tage de nye lokaler i brug. For Søholmskolens vedkommende bliver det i løbet af foråret, mens Ravnholm Skoles ældste elever flytter ind i de nye faciliteter til august. 
 

Elever på Ravnholm Skole besøger deres nye, endnu ikke færdige, læringsmiljøer
Aura Kjelfred, Josefine Vangekjær og Selma Amsinck fra 8. klasse på Ravnholm Skole glæder sig til at indtage de nye læringsmiljøer.
Børne- og Skoleudvalget får rundvisning i de endnu ikke helt færdige læringsmiljøer på Ravnholms Skole
Børne- og Skoleudvalget får rundvisning i de endnu ikke helt færdige læringsmiljøer på Ravnholms Skole.