Hop til hovedindhold
Nyhed

Talentfulde elever udfordrer borgmester

Borgmester Ann Sofie Orth besøgte Skovlyskolen i Holte for at få indblik i skolens indsats for talentfulde og højtbegavede elever.

Elizabeth Sihm Holstein og Sofie Joen Adsersen fra 5. klasse var spændte og lidt nervøse, da de bød Rudersdal Kommunes borgmester velkommen på Skovlyskolen. Pigerne fortalte, hvordan Skovlyskolens styrkede fokus på talentfulde og højtbegavede elever har øget deres motivation og glæde ved at gå i skole. Samtidig gav talentvejleder Marianne Seemann Eriksen og viceskoleleder Jacob Kofoed borgmesteren en introduktion til Skovlyskolens talentprogram og dets betydning for elevernes trivsel og læring. Skovlyskolen har i en årrække haft særlig fokus på elever med faglige udfordringer. Skolen vil med den nye og styrkede indsats imødekomme også de dygtigste elevers behov, så alle elever udfordres og bliver så dygtige, de kan.

Det her handler om at have ambitioner på alle elevers vegne. Der har været en tendens til at tænke, at de talentfulde og højtbegavede elever nok skal klare sig, for de er jo så dygtige, og derfor har man brugt flest ressourcer på de fagligt udfordrede elever. Sådan hænger det desværre ikke sammen, og vi ser, at børn, der ikke bliver mødt med de udfordringer, de har brug for, kan reagere på uhensigtsmæssige måder og ende i mistrivsel. Derfor glæder det mig virkelig, at Skovlyskolen styrker indsatsen for netop denne gruppe børn og unge, siger Borgmester Ann Sofie Orth.

Læs mere: Endnu en Rudersdal-skole anerkendes for talentindsats

Undervisning tilpasses alle elever

En central del af Skovlyskolens talentstrategi er implementeringen af ABC-differentiering, hvor undervisningen tilpasses elevernes forskellige mestringsniveauer. Dette initiativ har vist sig at løfte niveauet for alle elever, uanset fagligt niveau. 

X-fag er et andet tiltag, som Skovlyskolen har søsat. X-fag er holdundervisning målrettet talentfulde elever, i dette skoleår for henholdsvis 2.-3. og 4.-5. årgang. Skoleåret inddeles i tre perioder, og forud for hver periode udvælges elever til de to hold. I dette skoleår er de faglige fokusområder på holdene Matematik og naturfag, Innovation, Engelsk og Historie. 

X-fag er sjovt, og jeg er rigtig glad for, at jeg har fået mulighed for at være med. Det er rart at være sammen med nogen fra de andre klasser, og jeg har fået flere venner, fortæller Elizabeth Sihm Holstein, og Sofie Joen Adsersen supplerer:

Jeg er glad for at kunne arbejde sammen med nogen på mit eget niveau. Lige nu kan vi kun gå til x-fag til og med 5. klasse. Jeg ville ønske, det også var muligt i 6. klasse.

 

Borgmester Ann Sofie Orth og to elever fra Skovlyskolen
Hvad for noget? Elizabeth Sihm Holstein og Sofie Joen Adsersen fra 5. klasse fortalte borgmesteren om matematikundervisningen og skulle forklare, hvad Fibonacci tal er for en størrelse.