Hop til hovedindhold
Nyhed

Vejvandet skal renses ved ny cykelsti på Hørsholm Kongevej

Ved anlæg af cykelsti på Hørsholm Kongevej skal miljøskadelige stoffer fjernes fra vejvandet for at beskytte naturen og drikkevandet.

Cykelsti på Hørsholm Kongevej

Før anlæg af cykelsti på Hørsholm Kongevej kan begynde, skal der ske en miljøkonsekvensvurdering, som tidligere hed en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Det har kommunalbestyrelsen besluttet på sit møde 20. marts 2024.

Vurderingen skal sikre, at projektet tager det nødvendige hensyn til natur, landskab, kulturarv og håndtering af den regn, som falder.

Hørsholm Kongevej har i dag ingen opsamling af regnvand, som kan indeholde flere miljøskadelige stoffer, når det fra vejbanen løber videre ud i naturen. Når cykelstien er etableret på begge sider af vejen, vil der ske en rensning af det vand, som falder på Hørsholm Kongevej og den nye cykelsti. Det er en væsentlig forbedring af de nuværende forhold, hvor regnvandet løber urenset ud i naturen, forklarer Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget.

Både af hensyn til klima, sundhed og fremkommelighed vil vi gerne have, at langt flere sætter sig på cyklen, når de skal til og fra arbejde, uddannelse eller noget helt tredje. 

Derfor kan jeg næsten ikke vente, til vi får den nye cykelsti på Hørsholm Kongevej. Men hensynet til miljøet vægter naturligvis også tungt, og derfor skal vi være grundige, når vi undersøger, hvordan projektet påvirker miljøet, herunder også rensningen af vejvandet, siger Court Møller.

Urenset regnvand løber ud i skoven og til søerne

Situationen i dag er den, at der på dele af strækningen er placeret grøfter, mens det urensede regnvand andre steder løber direkte af vejen og ud i skovbunden eller til søerne langs vejen.

Derfor skal det regnvand, der falder på Hørsholm Kongevej og den nye cykelsti, renses. Som et led i projektet sættes der plads af til at opsamle regnvandet i skillerabatten, mellem kørebanen og cykelstien i begge sider af vejen, og muligheden undersøges for at anvende et særligt anlæg til at rense vandet, inden det nedsives eller ledes ud i skoven.

Rudersdal Kommune forventer, at anlægsarbejdet med cykelstierne begynder i foråret 2025 og forventes afsluttet i efteråret 2025.