Hop til hovedindhold
Dispensation

Dispensation til aften-/natarbejde på Dronninggårds Allé

Rudersdal Kommune har givet dispensation til arbejde uden for normal arbejdstid / natarbejde i uge 24.

Udfordringer med at tømme ledningen for vand på grund af de store regnmængder betyder, at nedenstående arbejde gentages. Det sker fra mandag den 10. til og med onsdag den 19. juni fra kl. ca. 19-05.

"Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø har meddelt dispensation til følgende arbejde udenfor normal arbejdstid / natarbejde fra ca. kl. 19-05 i uge 18 og 19 2024.

Arbejdet omfatter rensning af regnvandsledning for sand på Dronninggårds Alle fra Kongevejen og små 100 m videre af Dronninggårds Alle fra rundkørsel ved Vejlesøvej

Novafos adviserer de berørte borgere på strækningen.

Klima, Natur og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet."