Hop til hovedindhold
Tilladelse

Ja til midlertidig udledning af oppumpet grundvand

Tilladelse gælder Skodsborg Strandvej 170, 2942 Skodsborg - høringsfrist: 19. juni 2024

Kommunen sender hermed tilladelse i fire ugers høring. Tilladelsen omhandler midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Øresund ud for adressen Skodsborg Strandvej 170, 2940 Skodsborg.

Høringsfrist er onsdag den 19. juni 2024.

Formålet med at pumpe grundvandet op er at tørholde en byggegrube i en begrænset periode ifm. byggeri. Det oppumpede grundvand renses i sedimentationscontainer inden udledning til recipient.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Bilag 1 - Skodsborg Strandvej 170 - Midlertidig GVS

Bilag 2 - geoteknisk rapport