Hop til hovedindhold

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er den øverste politiske ledelse i Rudersdal Kommune. Den består af 23 medlemmer, der vælges for en fireårig periode.
Den nuværende kommunalbestyrelse blev valgt pr. 1. januar 2022.

Rammer og vilkår for kommunalbestyrelsen

 • Kommunalbestyrelsens arbejde foregår indenfor rammerne af den kommunale styrelseslov. De nærmere regler om kommunens styrelse er fastsat i styrelsesvedtægten for kommunen, som vedtages af kommunalbestyrelsen.

  Styrelsesvedtægten sætter blandt andet rammerne for, hvordan opgaverne er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de politiske fagudvalg.

  Styrelsesvedtægten for Rudersdal Kommune

   

 • Forretningsordenen fastlægger blandt andet reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsen holder møder, regler for dagsordener, kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og afstemningsregler.

  Forretningsordenen for Rudersdal Kommune

   

 • Medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg. Bestemmelser om vederlag er reguleret i den kommunale styrelseslov.

  Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan også modtage vederlag for at varetage hverv i råd, nævn og selskaber, som de er udpeget til af kommunalbestyrelsen

  Vederlag for kommunalpolitikere er offentligt tilgængelige.

  Se en oversigt over de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag her:

  Vederlagsoversigt kommunalbestyrelsen

  Se en oversigt over vederlag for øvrige politisk udpegede hverv her:

  Vederlag for hverv/bestyrelsesposter

Rudersdal Kommunalbestyrelse 2022-2025

 • ANN SOFIE ORTH

  Ann Sofie Orth

  Borgmester

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Økonomiudvalget

 • BIRGITTE SCHJERNING POVLSEN

  Birgitte Schjerning Povlsen

  1. viceborgmester

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

  Social- og Sundhedsudvalget

 • JENS KLOPPENBORG-SKRUMSAGER

  Jens Kloppenborg-Skrumsager

  2. viceborgmester

  Ellesøpark 15
  2840 Vedbæk

  Politisk parti: 

  Venstre

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomiudvalget

 • Anette Maj Billesbølle

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Socialdemokratiet

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Klima- og Miljøudvalget

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

 • Anne Christiansen

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Lokallisten

  Boern- og Ungeudvalget

  Børne- og Skoleudvalget

  Klima- og Miljøudvalget

  Økonomiudvalget

 • Christoffer Buster Reinhardt

  Rudevang 76
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Økonomiudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Christoffer Emil Jexen

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Enhedslisten

  Børne- og Skoleudvalget

  Klima- og Miljøudvalget

  Økonomiudvalget

 • Court Møller

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Radikale Venstre

  Børne- og Skoleudvalget

  Klima- og Miljøudvalget

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

 • Dorte Kollerup Nørbo

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  SF - Socialistisk Folkeparti

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Klima- og Miljøudvalget

  Økonomiudvalget

 • Elisabeth Ildal

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Social- og Sundhedsudvalget

 • Flemming Møller Jensen

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Jacob Netteberg

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Radikale Venstre

  Social- og Sundhedsudvalget

  Økonomiudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Jens Ive

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Venstre

  Social- og Sundhedsudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Julie Quass

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Venstre

  Børne- og Skoleudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

 • Khaled Mustapha

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Lokallisten

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Social- og Sundhedsudvalget

 • Knud Skadborg

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

 • Kristine Thrane

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Socialdemokratiet

  Social- og Sundhedsudvalget

  Økonomiudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Malene Barkhus

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Venstre

  Børne- og Skoleudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Nicola Emily Larsen

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Børne- og Skoleudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

 • Peter Andreas Lemmich

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Det Konservative Folkeparti

  Klima- og Miljøudvalget

 • Randi Mondorf

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Venstre

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

  Social- og Sundhedsudvalget

  Økonomiudvalget

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 • Søren Hyldgaard

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Udenfor parti

  Arkitektur- og Byplanudvalget

  Klima- og Miljøudvalget

  §17, stk. 4 - Organisering, rekruttering og tilknytningudvalget

 • Thomas Lesly Rasmussen

  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Politisk parti: 

  Socialdemokratiet

  Boern- og Ungeudvalget

  Børne- og Skoleudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget

Kommunalbestyrelsesmedlemmer på orlov