Hop til hovedindhold

Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Døgnrehabiliteringscenter Hegnsgården ligger i Nærum op til en park og en lille sø. Hegnsgården har 30 døgnrehabiliteringspladser fordelt på to afdelinger. På et døgnrehabiliteringsophold kan du hele døgnet få støtte og hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp samt sygepleje, træning og rehabilitering afhængigt af dit behov.

Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Alléen 7

2850 Nærum

Tlf: 46 11 51 20

Centerleder: Lars Christian Weinholt-Ludvigsen

Døgnrehabilitering

 • Hvis du i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, som det ikke er muligt at tilgodese i dit eget hjem, kan du blive tilbudt et kortere døgnophold på et rehabiliteringscenter. Opholdet vil være del af et samlet rehabiliteringsforløb, som efter udskrivelsen evt. kan fortsætte i dit hjem med tilbud om ambulant genoptræning eller andre indsatser, hvis det vurderes nødvendigt.

 • Når du ankommer til Hegnsgården, bliver du modtaget af en medarbejder, der viser dig til rette på din stue. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang. Det betyder, at du skal gøre så meget som muligt selv, og at personalet støtter og guider, når du ikke selv kan. Vi forventer, at du efter bedste evne deltager i de aktiviteter, der bliver planlagt i samarbejde med dig. Det gælder både dagligdags aktiviteter samt trænings- og rehabiliterende aktiviteter. Formålet er at opnå og/eller styrke færdigheder, som du kan bruge aktivt i din hverdag efterfølgende. 

  Indhold og længde af et døgnrehabiliteringsophold afhænger af din konkrete situation. Opholdet er et tidsbegrænset tilbud, der som udgangspunkt er på tre uger. Dit ophold kan forlænges, hvis det fagligt vurderes, at du har behov for et længere døgnophold. 

  Sammen med dig udarbejder vi en rehabiliteringsplan, som justeres løbende.  Når vi sammen vurderer, at du kan være hjemme med den nødvendige støtte, vil resten af dit genoptrænings- og rehabiliteringsprogram ved behov blive tilrettelagt i hjemmet eller ambulant.

  Et døgnrehabiliteringsophold er således en del af et samlet rehabiliteringsforløb, som ved behov vil fortsætte i dit hjem efter udskrivelsen.

  Kontaktpersoner

  Under dit ophold vil du blive tilknyttet en kontaktperson fra plejepersonalet og fra terapien, der i samarbejde med dig, dine pårørende og det øvrige personale sikrer et godt og effektivt forløb.

 • Velkomstmøder og statusmøder

  I løbet af de første dage på rehabiliteringscentret vil terapeuter og plejepersonale i samarbejde med dig og evt. dine pårørende afdække dine ønsker og forventninger til opholdet. Vi tilbyder dialog om dit forløb via strukturerede møder, men vi inviterer dig også til at være i løbende dialog med personalet, så dine rehabiliteringsmål og din plan kan justeres fra dag til dag.

  Velkomstmøde

  En medarbejder byder dig velkommen og giver dig en generel introduktion til opholdet og udleverer skriftlig information.

  Planmøde

  Der aftales ved indlæggelse et planmøde, som afholdes tre hverdage efter din ankomst. Her udarbejdes plan og mål for dit ophold. 

  Statusmøde

  Der aftales ved indlæggelse et statusmøde. Mødet afholdes som udgangspunkt 14 dage efter din ankomst. Her gøres status over dit rehabiliteringsforløb og aftales plan for udskrivelse eller en forlængelse af opholdet.

  Til møderne deltager dit faglige team, og du er velkommen til at medbringe pårørende.

  Hjemmebesøg

  Under et døgnrehabiliteringsophold vurderer vi sammen med dig, om der er behov for et hjemmebesøg. På et hjemmebesøg deltager en medarbejder fra døgnrehabiliteringsteamet sammen med dig. Desuden kan repræsentanter fra hjemmeplejen deltage. Formålet med hjemmebesøget er at aftale dine fremtidige mål og plan for rehabilitering og evt. tilpasse indretningen af din bolig, til du kommer hjem og eventuelt med hjælpemidler.

 • Vi har lavet følgende huskeliste til dig, der skal på døgnophold på Hegnsgården:

  • Medicin (læs mere om medicin nedenfor)
  • Praktisk tøj til ca. 2 ugers forbrug (evt. joggingtøj/træningstøj)
  • Fodtøj, som er skridsikkert og sidder fast omkring hælen (både til indendørs og udendørs brug)
  • Overtøj
  • Nattøj
  • Strømper
  • Tandbørste / protesebørste
  • Tandpasta / proteseklæber
  • Kam / børste
  • Hårshampoo / badesæbe
  • Almindelig sæbe
  • Diverse cremer
  • Deodorant
  • Neglesaks / neglefil
  • Barbermaskine /skraber
  • Personlige hjælpemidler
  • Øvrige hjælpemidler som fx rollator, kørestol, specialmadras o.l.

  Om medicinadministration

  Vi beder dig medbringe din medicin hjemmefra i original emballage. Vi hjælper dig med at administrere medicinen efter aftale med dig. Vi kan i samråd med dig bestille medicin fra Nærum Apotek.  Apoteket vil efterfølgende sende regningen til din privat adresse.

 • Før dit ophold afsluttes, afholder vi et udskrivningsmøde, hvor du, evt. dine pårørende, din kontaktperson, en visitator fra kommunen og i nogle tilfælde en terapeut mødes på din stue. 
  På mødet aftaler vi en dato for udskrivelse, hvilken hjælp du har behov for at modtage derhjemme, og om du har behov for yderligere træning eller andet kommunalt ophold.

  Når dit ophold på Hegnsgården er afsluttet, skal du selv sørge for hjemtransport enten til dit eget hjem eller evt. et plejecenter.

  Du og dine pårørende skal som udgangspunkt selv sørge for at pakke dine ting sammen.

  På udskrivningsdagen skal du forlade din stue kl. 10, og du er meget velkommen til at opholde dig på fællesarealerne til senere på dagen, hvis du har behov.

 • Der er egenbetaling på et døgnrehabiliteringsophold, hvor du betaler et fast beløb pr. døgn. Du betaler for kost, rengøring og tøjvask, mens pleje, træning og rehabilitering er vederlagsfri.

  Taksten reguleres årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Taksten er kr. 169 pr. døgn i 2024.

  Betaling

  Betaling opkræves 1 gang om måneden bagud.
  Opkrævningen sendes automatisk som faktura hjem til din bolig én gang om måneden. Du vil først modtage opkrævningen ca. den 20. i måneden. Hvis du i forvejen modtager serviceydelser fra Rudersdal Kommune, som du betaler for, vil opholdet på Hegnsgården blive fratrukket samme sted.

 • Besøgstid

  Der er ikke fast besøgstid, og dine gæster er altid velkomne på Hegnsgården. Vi opfordrer dog til, at man orienterer sig om, hvornår der er træning, spisetider mm., så man ikke kommer på de tidspunkter.
  Vi henstiller til, at gæster forlader Hegnsgården senest kl. 22.00 således, at vi kan sikre ro mellem kl. 22 og kl. 08.
  Hvis der er behov for individuelle hensyn skal dette aftales med afdelingsleder eller centerleder.

  Samarbejde med pårørende

  Dine pårørende opfordres til at støtte op om de aftalte mål for opholdet ved fx at gå ture med dig inde eller ude, minde dig om selvtræningsøvelser eller foreslå andre aktiviteter, der kan være gavnlige for din rehabilitering.

  Vi henstiller til, at dine pårørende bidrager til positiv kommunikation, når de opholder sig i fællesarealerne, ligesom de bør understøtte en god stemning og medvirke til at skabe et givende miljø, som skaber trivsel for de beboere, som opholder sig i fællesarealerne.

Praktiske oplysninger under mit ophold

 • Der er internet og fjernsyn på alle stuer og i fællesarealerne. 

 • Hegnsgården er røgfri indenfor. Du kan ryge udenfor på anviste arealer.

 • Vi kan desværre ikke påtage os ansvaret for værdigenstande, og du opfordres til i videst muligt omfang ikke at medbringe disse. Skulle der bortkomme værdigenstande, er det din egen forsikring, der skal dække. Det gælder også høreapparater, smykker, briller, PC, iPad og telefoner.

  Hvis du får brug for kontanter, er det vigtigt, at det kun er mindre beløb, du har liggende. Du har selv ansvaret for dine penge og andre værdier. 

  Der er en værdiboks på din stue, som vi opfordrer dig til at benytte.

 • Dit personlige tøj sorteres i net-poser og vaskes ved henholdsvis 40 og 60 grader og tørres i tørretumbler i husets fællesvaskeri. Vask af tøj er på eget ansvar. Har du tøj, der skal håndvaskes eller skal vaskes på 30 grader, skal du selv eller dine pårørende klare dette. Glemt tøj gemmes i max 3. mdr. 

 • Du vil under dit ophold blive udstyret med et nødkald, som du altid har på dig, og som du kan trykke på, hvis du får akut behov for hjælp.

 • Vi samarbejder efter aftale med dig med din praktiserende læge. Der er ikke tilknyttet en fast læge til Hegnsgården. Vi har ikke mulighed for at ledsage dig til aftaler på hospital, læge, speciallæge, tandlæge eller lignende.

  Transport til hospital

  Hvis du skal til undersøgelse eller behandling på hospitalet, arrangerer vi transporten.

 • Der er mulighed for at bestille fodterapeut og frisør, der kommer udefra. Personalet kan hjælpe dig med at få kontakt til fodterapeuten eller frisøren. Der betales kontant eller med Mobilepay umiddelbart efter behandling.

Om Hegnsgården

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra social- og sundhedsområdet. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.
  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Vision

  Mad- og måltidspolitikken på Hegnsgården skal medvirke til, at den enkelte beboer får en god oplevelse og velsmagende mad, og samtidig sikre, at de ernæringsmæssige behov hos den enkelte beboer bliver opfyldt.

  Mål

  • At sikre den enkelte beboer størst mulig livskvalitet, velbefindende og funktionsniveau.
  • At sikre fokus på det rette ernæringstilbud til den enkelte beboer.
  • At skabe en fælles ramme for tilbud af mad i afdelingerne.

  Råvarer

  Maden bliver så vidt muligt blive lavet af friske råvarer. Der bliver lagt stor vægt på at bruge årstidens produkter. Hegnsgården opfylder Rudersdal Kommunes beslutning om, at ved udgangen af 2020 skal minimum 60% af råvarerne være økologiske.

  Tilberedning

  Tilberedning af maden sker i vores produktionskøkken, hvor der er kostfagligt personale ansat. Køkkenet er bemandet fra kl. 6.30-14.00.

  Menuens tilberedning vil tage udgangspunkt i, at de fleste beboere er småtspisende og der vil blive lavet mad efter "principper for småtspisende".

  Principper for småtspisende

  • Brug fede levnedsmidler til maden, da beboerne har behov for meget fedt.
  • Saucen skal være tilsat fløde.
  • Kun små mængder kartofler, grønt og frugt.
  • Servér mange små måltider.

  Måltider

  Morgenmaden mellem kl. 8-10

  Består af surmælksprodukter, morgenmadsprodukter, havregrød, øllebrød, brød, ost, marmelade og frugt efter beboernes ønske. Søndag kan der efter ønske serveres krydderboller, Ved specielle lejligheder kan der serveres røræg og bacon. Hvis der ønskes blødkogte æg, kan de tilberedes i fælleskøkkenet, og æggene opbevares i køleskabet på afdelingen.
  Mellemmåltid formiddag: 
  Der tilbydes drikke og eventuelt frugt. Til småtspisende tilbydes et ernæringsrigt mellemmåltid i form af koldskål, energidrik, chokolade, is eller varm kakao med flødeskum.

  Frokostmåltidet ca. kl. 12.30

  Der serveres hovedret og enten forret eller dessert, som er efter planlagt menuplan. Der kan som hovedregel ikke ændres på menuen, da den er bestemt af beboerne samt ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv.

  Eftermiddag ca. kl. 14

  Der serveres brød eller kage og eventuelt frugt.

  Aftensmåltidet kl. 18

  Der serveres brød og pålæg efter planlagt menuplan, som skal overholdes, da den er planlagt ud fra beboernes ønsker, samt et ernæringsmæssigt perspektiv. Der skal serveres 3 slags pålæg, sild og ost daglig. Maden bliver anrettet og pyntet, så den fremstår appetitvækkende og lækker, og danner grundlag for et hyggeligt måltid.

  Sen aften

  Der serveres kage, småkage eller ostemad.
  Der tilbydes i løbet af dagen juice, saft, kaffe, the og mælkevarer efter behov. Øl, sodavand og vin kan købes.

  Det samlede kosttilbud sikrer, at borgerne får dækket deres ernæringsbehov. Derfor er det vigtigt at borgerne tilbydes alle måltider. Hvis borgerne ikke kan indtage alle måltider, skal det overvejes, om der skal tilbydes andre indsatser.

  Måltiderne

  Måltiderne er for mange mennesker nogle af dagens højdepunkter. Vi lægger vægt på, at de foregår i en god atmosfære. Ved måltidet tager vi hensyn til den enkelte beboers behov, og som udgangspunkt spiser beboerne i fællesstuen. Beboerne kan, hvis behovet er der, spise på egen stue, men skal så vidt muligt selv være med til at hente maden i køkkenet.

  I fællesstuen deltager minimum 2 medarbejdere i måltiderne og tilbyder hjælp i nødvendigt omfang. De sørger for at skabe en samtale ved bordet og inddrage alle i samtalen. Dette skal sikre, at alle føler sig velkomne og styrke appetitten. Der er fokus på beboerne og deres appetit, så der hurtigt kan reageres, hvis der sker en ændring. Unødige forstyrrelser begrænses mest muligt, her tænkes på unødvendig gennemgang og færdsel gennem afdelingerne, oprydning mv. Vi skal give os god tid til det hyggelige måltid, som bør vare en time.

  Hvert måltid skal indbyde til hygge. Bordet skal dækkes pænt, gerne med blomster og gerne med beboernes hjælp. Ved festlige lejligheder kan der bruges kulørte servietter og duge. Maden serveres på fade for at sikre individuelle behov og for at skabe en hjemlig atmosfære.

  Menuplan

  Der udarbejdes en menuplan for en uge af gangen for frokosten, og for en måned af gangen for aftensmåltidet. Hovedvægten i menuplanen lægges på traditionelle danske retter for at sikre beboernes tryghed og genkendelse af maden. Der lægges vægt på, at der i weekenden og helligdage serveres søndagsretter. I planlægningen tages der hensyn til årets traditioner og fester. Der vil blive vist individuelle hensyn til særlige behov på grund af allergi, kultur og religion.
  De køkkenfaglige medarbejdere er ude og spise på afdelingerne 2 gange om ugen, hvor de snakker med beboerne om deres ønsker m.m.

  Hygiejne

  Maden skal til enhver tid overholde gældende fødevarelovgivning. Der bliver dokumenteret egenkontrol i køkkenet, og kontrolbesøg dokumenteres ved ophæng i indgang til huset og på hver afdeling.

  Individuelle ernæringsmæssige hensyn

  Beboernes behov for ernæring og diæter er i centrum og aftales med kontaktperson og kostfagligt personale.
  Der vil være opmærksomhed på tand- og synkestatus, der kan betyde, at der skal serveres mad med ændret konsistens.
  Beboerens BMI vil blive beregnet ved indflytning og efter behov. Er der behov for det, bliver borgerne ernæringsvurderet, dette gøres af det kostfaglige personale.
  Ved lavt BMI under 24 vil der blive iværksat ekstra opmærksomhed på beboerens ernæring. Der vil være opmærksomhed på utilsigtet vægttab.

  Der skal altid udarbejdes en handleplan ved øget opmærksomhed på faldende/stigende vægt hos den enkelte beboer. Beboer og evt. familie skal orienteres og inddrages i konsekvenserne af faldende/stigende ernæringsstatus. Hvis denne ikke ønsker en særlig ernæringsindsats, skal det dokumenteres. Kostfaglig konsulent skal altid konsulteres ved afklaring.

  ‌Hegnsgården Smiley‌

 • På Rehabiliteringscenter Hegnsgården er der ca. 60 ansatte, fordelt på følgende faggrupper:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter
  • Ledende økonoma
  • Ernæringsassistenter
  • Fysio- og ergoterapeuter
  • Serviceassistenter
  • Teknisk servicemedarbejdere
  • Sekretær

  Medarbejderne er i forskellige afdelinger. Hvert afdeling har et team med en afdelingsleder og forskellige grupper af social- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere. Afdelingerne har ligeledes fysio- og ergoterapeuter samt ernæringsassistenter tilknyttet afdelingen.

 • Her finder du Hegnsgården:

 • Nedenfor kan du finde seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed og andre tilsyn i kommunen:

  Tilsyn

Kontakt

 • Hovednummer 

  Tlf. 46 11 51 20
  Sekretær Susanne Raben 
  Mandag - tirsdag kl. 8.00-15.00
  Onsdag kl. 8.00-13.00 
  Torsdag - fredag kl. 8.00-15.00

  Centerleder 

  Lars Wienholt-Ludvigsen
  Tlf. 72 68 51 21

  Køkkenet/administration/service

  Driftschef Marianne Dideriksen
  Tlf. 72 68 51 43

  Døgnrehabilitering  

  Tlf. 46 11 51 75 / 46 11 51 76 
  Afdelingsleder, Charlotte K. Kirkegaard
  Tlf. 72 68 51 25

  Konst. leder af træning  

  Denice Vroomen Nielsen 
  Tlf. 72 68 51 55