Hop til hovedindhold

Rensning og renovering af asbesttag

Asbesttage må kun højtryksspules med specielt indrettede trykanlæg, som anvendes af professionelle tagrensefirmaer.

Firmaerne skal have en speciel godkendelse af Arbejdstilsynet til at bruge disse lukkede anlæg, der kan filtrere og genbruge rensevandet. Hvis du vælger et professionelt firma til opgaven, skal du sørge for, at:

  • firmaets renseudstyr er godkendt
  • firmaet ikke efterskyller taget med trykanlæg
  • firmaet ikke påfører algerens eller maler taget med trykanlæg

Hvis du selv vil rense dit asbesttag

Hvis du selv vil rense dit asbesttag, må du ikke anvende højtryksspuler, en stiv kost eller børste (stålbørste) eller elektriske slibemaskiner, der frigør og spreder asbestfibrene til fare for dit og andres helbred.

Rensningen skal ske med en blød børste, og du må kun anvende en blød vandstråle under almindeligt vandværkstryk og uden rensemidler.

Det er vigtigt, at du får opsamlet mos og slam fra rensningen i et passende filter. Filteret skal være tilsluttet dit nedløbsrør, som vandet med slammet kan løbe igennem og derfra videre til spildevandskloakken.

Affaldet fra rensningen af dit tag er støvende asbestaffald, som du skal lægge i to lag klare plastsække mærket med ASBEST.

Nyt tag eller solceller over asbestholdigt tag

Du kan godt lægge nyt tag over dit eksisterende asbesttag. Men vær opmærksom på ikke at beskadige asbestpladerne, så der frigøres asbestfibre i omgivelserne. Hvis du monterer solceller på taget, skal du sørge for at tilbageholde asbestfibre, hvis der bores huller i asbesttagpladerne.

Det opsamlede fiberaffald skal håndteres som støvende asbest. Det skal derfor anmeldes til kommunen, også selv om der måske kun er tale om små mængder.

Om trykanlæg

Arbejdstilsynet definerer trykanlæg som apparater, hvor væske under tryk udsendes i fri stråle gennem dyser eller rør.

Ofte vil der være tale om højtryks-anlæg, dvs. anlæg der arbejder ved tryk i størrelsesordenen 7-25 MPa (70-250 bar).