Hop til hovedindhold

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har ansvaret for at administrere lovgivning inden for miljøområdet, miljøplanlægning og virksomhedstilsyn, forurenet jord, rottebekæmpelse, renovation og haveaffald, genbrugsordninger og farligt affald samt klimatilpasning.

Desuden foretager vi naturpleje, vandløbsvedligehold, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.

Ligeledes har Teknik og Miljø ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af kommunens veje, trafiksikkerhed, stier, pladser og grønne områder samt parker, skove og offentlige legepladser.

Vi står også for:

  • Vedligeholdelse af kommunens ejendomme
  • Bygherrestyring af nybyggeri
  • Ombygning samt renovering
  • Energioptimering
  • Tilsyn med rengøring på kommunale ejendomme
  • Administration og udlejning af kommunale lejemål
  • Tilsyn med almennyttige boligselskaber og administration af byfornyelse