Hop til hovedindhold

Teknik og Miljø

Gennem sit arbejde, både med drift, anlæg og myndighedsopgaver, understøtter Teknik og Miljø de politiske mål fastsat af Klima- og Miljøudvalget.

I det daglige hjælper vi kommunens borgere og lokale virksomheder på en lang række fagområder, læs mere herunder.

Teknik og Miljø

 • Vi har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af kommunens veje og kirkegårde, trafiksikkerhed, stier, pladser og grønne områder samt parker, skove og offentlige legepladser.

  Endvidere har vi ansvaret for at administrere lovgivning på vejområdet, inden for klimatilpasning, miljøområdet, miljøplanlægning og virksomhedstilsyn, forurenet jord, rottebekæmpelse, renovation og haveaffald, genbrugsordninger og farligt affald.

  Desuden står vi for naturpleje, vandløbsvedligehold, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.

  Endelig står vi for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, bygherrestyring af nybyggeri, ombygning samt renovering, energioptimering, tilsyn med rengøring på kommunale ejendomme, samt administration og udlejning af kommunale lejemål, tilsyn med almennyttige boligselskaber og administration af byfornyelse.

 • Teknik og Miljø er organiseret i fire afdelinger samt et sekretariat under områdechefen:

  • Drift
  • Klima, Natur og Miljø
  • Rudersdal Ejendomme
  • Vej og Park
 • Administrationen i Teknik og Miljø har til huse på rådhuset i Holte. Desuden er vi til stede både i Birkerød på Blokken og i Nærum på Rundforbivej, hvor vores driftsfolk holder til.

  Herfra tager de ud og udfører en lang række vigtige opgaver såsom drift af veje, parker og kirkegårde, vagt og vintertjeneste samt asfaltarbejde og slidlag på veje og stier.

  Kirkegårdskontoret, som varetager administrationen af kommunens fem kirkegårde, holder til på Søllerød Kirkegård.