Hop til hovedindhold

Søg Rudersdals Verdensmålspulje

Har du en idé eller projekt, der fremmer bæredygtigheden i Rudersdal, men mangler finansiering til at gennemføre den? Så søg Rudersdals Verdensmålspulje.

Når du søger verdensmålspuljen, skal du bruge knappen herunder og udfylde en elektronisk formular.  

Inden du søger, kan du læse mere om puljen fx kriterier for verdensmålspuljen, hvilke typer initiativer puljen støtter, og hvem der kan søge.

Spørgsmål og svar

 • Rudersdal Kommune kan give tilskud til fx:

  • lokale foreninger
  • boligforeninger
  • grundejerforeninger
  • borgergrupper
  • uddannelsesinstitutioner
  • studerende

  Der er også mulighed for tilskud til at etablere partnerskaber for forandring, herunder til projekter og initiativer, der i samarbejde med kommunale institutioner såsom skoler, daginstitutioner eller plejecentre bidrager til den bæredygtige omstilling.

 • Projektet skal falde inden for en eller flere kategorier for at få støtte:

  • Genanvendelse og cirkulær økonomi
  • Sociale fællesskaber/tiltag mod ensomhed
  • Klima og grøn omstilling
  • Vedvarende energi
  • Biodiversitet og giftfri kommune

  Omstillingsfællesskaber eller andre lokale fællesskaber/partnerskaber, der vedrører verdensmålene og / eller de nævnte kategorier.

  Herudover skal projektet:

  • Fremme bæredygtigheden i Rudersdal set i forhold til arbejdet med FNs verdensmål og kommunens klimahandlingsplan
  • Komme flere end ansøger til gavn
  • Styrke de lokale fællesskaber og partnerskaber mellem flere aktører
  • Have et formidlingsaspekt eller et udviklingsaspekt, der kan sikre, at projektet efter endt støtte har gjort en forskel i praksis eller kan opnå en længerevarende effekt gennem en bred erfaringsdannelse.
 • Rudersdal Kommune ønsker at støtte så mange forskellige projekter og initiativer som muligt, herunder også igangværende projekter, der er delvist støttede/egenfinansierede.

  Derfor kan man som udgangspunkt maksimalt søge om 50.000 kr.

  Er dit projekt særligt omkostningstungt, kan der dog søges om et højere beløb.

  Eventuelle tilskud over 50.000 kr. til projekter, som forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune støtter, skal forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

 • Rudersdal Kommune behandler de indkomne ansøgninger inden for en måned fra modtagelsesdato. Behandlingstiden må dog forventes længere i ferieperioder.

  Hvis du søger tilskud over 50.000 kr., kan behandlingstiden være længere end en måned.

 • Bliver dit projekt godkendt, er du forpligtet til løbende at fremlægge regnskab og status for projektet og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål fra Rudersdal Kommune.

 • Er du i tvivl om, hvordan du griber ansøgningen an, eller vil du drøfte din ide? Så kontakt Mie Westh på westh@rudersdal.dk eller telefon 46112142.