Hop til hovedindhold

Sådan skal vi blive klimaneutrale i 2040

Borgere, lokale virksomheder, foreninger og kommunen. Vi skal alle sammen være med, hvis Rudersdal Kommune skal være klimaneutral i 2040.

Seneste nyt

Evaluering af første år med en klimahandlingsplan

Læs hvordan det er gået med at nedbringe CO2-udledningen i Rudersdal det første år med en klimahandlingsplan

Evaluering af klimaindsatser 2023

Der er brug for klimaløsninger fra alle borgere, organisationer og virksomheder. For ligesom resten af Danmark oplever vi også klimaforandringerne i Rudersdal. Når himlen åbner sig i skybrud, og vi pludselig står med en oversvømmet kælder. Når vi et helt forår kigger ud på en baghave med et højtstående vandspejl, eller når vinterstorme presser store vand mængder ind mod kysten, og træer vælter over veje og togbaner. 

Ligesom resten af landets kommuner har Rudersdal Kommune valgt at have en klimahandlingsplan for, hvordan kommunen, borgere og virksomheder i fællesskab skal reducere CO2-udledningen og gøre Rudersdal mere robust over for klimaforandringerne. 

Kommunalbestyrelsen vedtog og forpligtede sig i 2022 til at implementere planen, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Klimahandlingsplan

Klimahandlingsplanen er den forkromede plan, som viser vejen helt frem til at Rudersdal Kommune skal være klimaneutral i 2040. Det er blandt andet i klimahandlingsplanen, at du kan læse mere om, hvilke indsatsområder vi særligt skal have fokus på for at nå delmål og målet i 2040 om klimaneutralitet. 

Handlekatalog 2024

Handlekatalog 2023

Handlekatalogerne for 2023 og 2024 er detaljerede og handlingsanvisende planer, der beskriver de indsatser, der fokuseres på det angivne år for at nå det langsigtede mål i klimahandlingsplanen. Der er både indsatser, hvor det er dig som borger, der er den primære forandringsagent, hvor det er de lokale organisationer i Rudersdal eller det lokale erhvervsliv.

Og så er der selvfølgelig indsatser, hvor kommunen er den primære forandringsagent.

Det bagvedliggende energi- og CO2-regnskab for klimahandlingsplanen finder du i kort eller udvidede udgave nedenfor sammen med øvrig baggrundsinformation og link til politisk behandling og referater.

Myndighedsarbejdet og det politiske arbejde bag klimaplanen og klimaindsatser nu, og i fremtiden

 • Blive klogere på hvilke beregninger der ligger til grund for at kunne måle Rudersdals fald i CO2-udledning, ved at studere Rudersdals Energi og CO2-regnskab i kort eller udvidet udgave:

  Klimaregnskab, kort udgave

  Klimaregnskab, udvidet udgave

  Se også Evaluering af klimaindsatser 2023 for status  på udledning efter første år med en klimahandlingsplan.

 • Du kan altid se dagsordner og seneste referater fra de politiske udvalg via:

  www.dagsordner.rudersdal.dk

  Herunder også de sager der omhandler klima. Det er særligt Klima- og Miljøudvalget der behandler sager vedrørende klimahandlinger. Men da klimahandlingerne rækker ud i alle dele af kommunen, finder du også sager under f.eks. økonomiudvalget og hos kommunalbestyrelsen.

  Nedenfor finder du link til referatet af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af klimahandlingsplanen i 2022:

  Kommunalbestyrelsens vedtagelse af klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune, 26.10.2022

  Forud for vedtagelsen af klimahandlingsplanen fokuserede Kommunalbestyrelse på hvordan klimaneutralitet skal opnås gennem blandt andet en workshop. Hør borgmesteren samt Klima- og Miljøudvalget formand og næstformands tanker efter workshoppen i videoen.

   

   

 • Rudersdals klimahandlingsplan er udarbejdet som en del af det nationale projekt ”DK2020 - klimaplaner i hele Danmark”.  Baggrunden for projektet var rapporten ”Deadline 2020”, som blev udgivet i 2016 af C40 (C40 er en international samarbejdsorganisation mellem verdens største byer). Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 pct. af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.