Hop til hovedindhold

Førtidspension

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er nedsat, så du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.

Hvis du er under 40 år, kan du også i særlige tilfælde blive tilkendt førtidspension. Ønsker du at søge førtidspension, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.

Fra ansøgning til afgørelse

 • Du skal kontakte din sagsbehandler i Jobcenteret, hvis du ønsker at få vurderet dine muligheder for at blive indstillet til en førtidspension.

  For at få førtidspension skal det være dokumenteret, at din arbejdsevne ikke kan udvikles ved at deltage i ressourceforløb, aktiverings-, revaliderings-, og behandlingsmæssige foranstaltninger eller øvrige foranstaltninger.

  Sagsbehandleren i Jobcenteret vil sammen med dig afklare din arbejdsevne og dine eventuelle muligheder for at få en førtidspension. 

  Du har ret til at søge

  Du har ret til at søge om førtidspension, uanset hvad afklaringen af din arbejdsevne og øvrige oplysninger viser. Hvis du vælger at anvende den mulighed, bliver din ansøgning lavet på de oplysninger, der allerede foreligger. Det betyder, at vi ikke indhenter nye akter fra ansøgningstidspunktet. Din ansøgning bliver derfor afgjort på de oplysninger, som vi allerede har i din sag.

 • Når alle informationer foreligger, vil din sagsbehandler i Jobcenteret i samarbejde med dig forberede og samle oplysningerne til det videre forløb. Du vil efterfølgende blive indkaldt til et møde i et Rehabiliteringsteam, hvor du og din sagsbehandler fra Jobcenteret deltager.

 • Efter mødet udarbejder Rehabiliteringsteamet en indstilling til det videre forløb. Hvis Rehabiliteringsteamet har indstillet til en førtidspension, er det Jobcentret, der behandler indstillingen til førtidspension. Jobcentret har tre måneder til at behandle ansøgningen, men træffer afgørelse hurtigst muligt.

   

 • Jobcentret afgør på baggrund Rehabiliteringsteamets indstilling, om du kan få førtidspension. Din sag bliver afgjort senest tre måneder efter, at Jobcenteret er gået i gang med at behandle den. Du har også mulighed for at komme med yderligere kommentarer, enten skriftligt eller ved et møde, hvor du får mulighed for at uddybe din sag yderligere. Det er frivilligt at tage imod muligheden for mødet. Når der er truffet afgørelse, modtager du en skriftlig afgørelse.

 • Hvis du får tilkendt førtidspension, får du tilbud om en samtale med en sagsbehandler i Socialområdet. Formålet med samtalen er, at du kan få råd og vejledning om dine rettigheder og pligter som modtager af førtidspension. Du kan også få svar på andre ting, som kan være vigtige for dig at vide.

  Din sagsbehandler vil samtidig give besked til Udbetaling Danmark om, at du er tilkendt førtidspension. Herefter vil du blive kontaktet af Udbetaling Danmark, som vil beregne din pension og udbetale den.

 • Hvis du ikke bliver tilkendt førtidspension, og du modtager en ydelse fra det offentlige, fortsætter dit samarbejde med sagsbehandler i Jobcenteret med fokus på, hvilke muligheder du har for at komme på arbejdsmarkedet.

 • Hvis du ønsker yderligere råd og vejledning, kan du kontakte en sagsbehandler Jobcenteret, tlf. 46 11 30 00.

  Hvis du allerede får førtidspension, kan du få rådgivning og vejledning i Social Myndighed og Rådgivning tlf. 46 11 50 00. Her kan vi blandt andet rådgive og vejlede dig om dine muligheder for at komme i beskyttet beskæftigelse eller i et job med løntilskud.

 • Er du førtidspensionist og har fået tilkendt en brøkpension, kan du søge om at få supplerende hjælp til forsørgelse. Du skal henvende dig til Ydelsesområdet i Borgerservice på tlf. 46 11 32 30. Du kan søge digitalt.

  Søg støtte til enkeltudgifter (borger.dk) 

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Det er beskæftigelsesområdet, som varetager forhold vedrørende seniorpension. Du skal derfor kontakte Jobcenter Rudersdal, hvis du har spørgsmål angående seniorpension.

Lovgivning

Lov om social pension

Søger du selv om førtidspension, skal vi behandle din sag efter § 17 i Lov om social pension. Vi træffer afgørelse om førtidspension efter § 18 i Lov om social pension kap. 3.