Hop til hovedindhold

Sygedagpenge

Hvis du bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge. Måden at få sygedagpenge på afhænger af, om du er lønmodtager, forsikret ledig eller selvstændig.

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

 • Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Arbejdsgiveren indberetter dit sygefravær digitalt til Nemrefusion.

  Frist for sygemelding

  Du skal melde dig syg senest to timer efter, at din arbejdstid er begyndt, med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære el.lign. Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge. Der kan være undtagelser, hvis du ikke er i stand til at overholde tidsfristen fx ved hospitalsindlæggelse.

  Når du som lønmodtager er fraværende på grund af sygdom, er det arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpenge.

 • Når du har meldt dig syg, skal du informere om en række oplysninger for, at du kan få sygedagpenge.

  Skriv dine oplysninger i Mit Sygefravær

  Når din arbejdsgiver har anmeldt dit sygefravær til kommunen, får du en meddelelse i din digitale post. I meddelelsen er der et link til hjemmesiden mitsygefravær.dk, hvor du bliver guidet igennem de spørgsmål, du skal besvare. Blandt andet ligger der en række oplysninger fra din arbejdsgiver, som du kan bekræfte eller kommentere, hvis du ikke er enig.

  Se en kort videointroduktion til Mit Sygefravær (KOMBIT)

  Mit sygefravær

  Du skal bruge dit MitID.

  Hvilke oplysninger skal du informere om?

  Du skal informere os om forskellige oplysninger, afhængigt af hvilke oplysninger din arbejdsgiver har givet.

  Du skal:

  • kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
  • anmode om sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke får sygedagpenge fra din arbejdsgiver
  • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som Jobcenteret skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.

  OBS - husk at signere din sygemelding!

  Husk at signere din sygemelding til sidst med dit MitID, så du får en kvittering på, at dine oplysninger er fremsendt digitalt. Det er ikke nok at gemme dine oplysninger i Mit Sygefravær.

 • Du kan have ret til sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

  Som udgangspunkt er det en betingelse, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land, hvis du flytter inden for EU eller flytter til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

  Du skal også opfylde mindst ét af følgende beskæftigelseskrav:

  • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for din første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
  • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse.
  • Du er ansat i fleksjob.
 • Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage. Du har krav på sygedagpenge fra din arbejdsgiver, hvis du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal du have været beskæftiget i mindst 74 timer.

  Du har også krav på sygedagpenge fra din arbejdsgiver, hvis du inden for de sidste otte uger har været beskæftiget hos din nuværende arbejdsgiver flere gange, og du har arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer. Det er også et krav, at du er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, du bliver syg.

 • Hvis du ikke – eller ikke længere – har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du søge kommunen om sygedagpenge. Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i den digitale løsning NemRefusion, hvorefter du modtager en besked i din digitale post. Den skal du returnere digitalt via Mit Sygefravær.

  Hvis du har meldt dig syg til din arbejdsgiver, men ikke får en digital besked fra NemRefusion, har du tre uger til at kontakte Borgerservice og søge om sygedagpenge.

 • Hvis du får løn under dit sygefravær, har arbejdsgiveren ret til at få de sygedagpenge, som du kunne have fået fra kommunen. Din arbejdsgiver søger via NemRefusion om refusion fra kommunen.

  Du vil modtage en besked fra NemRefusion i din digitale post, når din arbejdsgiver har søgt om refusion. Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til kommunen, skal du via Mit Sygefravær give besked.

 • Du kan som udgangspunkt ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt.

  Hvis du bliver syg inden ferien

  Du kan udskyde din ferie, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig til din arbejdsgiver den første feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask. Du skal også give din arbejdsgiver besked, hvis du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gør du ikke det, skal du møde på arbejde, når du er blevet rask.

  Hvis du bliver syg under ferien

  Hvis du bliver syg under en ferie, har du ikke ret til sygedagpenge. Men er du stadig syg efter feriens afslutning, har du ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er selvstændig

 • Er du blevet syg som selvstændig erhvervsdrivende, skal du søge kommunen om sygedagpenge via NemRefusion.

  Er du oprettet som bruger i NemRefusion, og har du medarbejdersignatur, kan du anmelde sygdom på dette link:

  Anmeld sygefravær (Virk.dk)

  Har du ikke medarbejdersignatur og brugerrettigheder til NemRefusion, kan du læse på Nemrefusion.dk, hvordan du gør.

  NemRefusion

 • Fristen for at søge om sygedagpenge er senest tre uger efter første fraværsdag. Hvis du indberetter for sent, har du først ret til sygedagpenge fra den dag, du har meldt dig syg.

  Hvis du har tegnet en forsikringsordning, har du ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Du skal anmelde fraværet senest en uge efter, at du har ret til sygedagpenge.

  Hvis du har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i de første to uger af sygeperioden ved langvarig eller kronisk sygdom, skal du anmelde fraværet til kommunen senest en uge efter første fraværsdag.

 • Har du ikke angivet en sidste sygedag, da du anmeldte sygefravær i NemRefusion, så vil du få en besked i din digitale post. I beskeden er der et link til ”Mit Sygefravær”, hvor du bliver guidet igennem de spørgsmål, du skal besvare i et oplysningsskema.

  Mit sygefravær

  Du skal bruge MitID.

   

 • Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

  Der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med. Derudover er det en betingelse, at:

  • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet
  • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

  Hvis du har drevet virksomhed i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

  Som udgangspunkt kan du først få sygedagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom, med mindre du har tegnet en sygedagpengeforsikring.

  Læs om mulighederne længere nede på siden.

 • Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. For at blive optaget i ordningen, er det en betingelse, at du har indtægt i din virksomhed.

  Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen administreres hos Udbetaling Danmark.

  Du kan læse mere om forsikringen på virk.dk:

  Sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende

  Forsikring af ansatte

  Har du ansatte i dit firma, eller er du fx selv lønmodtager i dit anpartsselskab, så kan du tegne en sygedagpengeforsikring for dig og dine ansatte.

  Du kan læse om forsikringen på Virk.dk:

  Forsikring af ansatte 

 • Hvis du driver et anpartsselskab (Aps), betragtes du som lønmodtager og du skal derfor følge retningslinjerne for lønmodtagere.

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er forsikret ledig

 • Hvis du bliver syg som forsikret ledig, skal du sygemelde dig på ”Min side” på Jobnet. Du skal bruge dit MitID.

  Jobnet

  Hvad sker der efter din sygemelding?

  Din a-kasse får besked om din sygemelding fra Jobnet. A-kassen udbetaler sygedagpenge de første 14 dage.

 • Hvis du er syg i mere end 14 dage og ønsker sygedagpenge, skal din a-kasse indberette dit sygefravær. Du modtager derefter en besked i din digitale post med et link til Mit Sygefravær, hvor du skal:

  • kommentere på de oplysninger, som din a-kasse har indberettet til kommunen
  • anmode om sygedagpenge fra kommunen
  • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som Jobcenteret skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.

  OBS - husk at signere din sygemelding!

  Husk at signere din sygemelding til sidst med dit MitID, så du får en kvittering på, at dine oplysninger er fremsendt digitalt. Det er ikke nok at gemme oplysningerne i Mit Sygefravær.

  Se en kort videointroduktion til Mit Sygefravær (KOMBIT)

 • Når du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

  Derudover skal du have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan som ledig opfylde beskæftigelseskravet, hvis du opfylder følgende betingelse:

  • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.

  Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

  På sygedagpenge - hvad nu?

  Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

  Indhold hentet fra borger.dk

 • Du kan som udgangspunkt ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt.

  Hvis du bliver syg inden ferien

  Du kan udskyde din ferie, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig den første feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask. Du skal også meddele, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt, i forlængelse af raskmeldingen. Gør du ikke det, skal du melde dig på jobcentret, når du er blevet rask.

  Sygdom og feriedagpenge

  Hvis du bliver syg før din ferie, har du ikke ret til feriedagpenge. Du kan i stedet modtage sygedagpenge fra kommunen eller arbejdsløshedsdagpenge fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom.

  Hvis du bliver syg under ferien

  Hvis du bliver syg under ferien, har du stadig ret til feriedagpenge. Det gælder dog kun, hvis du ikke før ferien vidste, at du ville blive syg.

Generelt om sygedagpenge

 • Sygedagpengene udgør højst 4.695 kr. (2024) pr. uge og højst 126,89 kr. (2024) pr. time.
  Sygedagpenge udbetales bagud. Udbetaling af sygedagpenge sker normalt den sidste torsdag i måneden.

 • Udbetaling af sygedagpenge ophører den dag, du er fuldt ud arbejdsdygtig igen. Det gælder, også selv om du ikke raskmelder dig. Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni-måneders periode.

  Du kan læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du er syg i længere tid her:

  Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom

 • Hvis du er kommet til skade i forbindelse med din sygemelding, og nogen var skyld i denne skade, har kommunen mulighed for at kræve de udbetalte sygedagpenge erstattet.

  Vi har indgået aftale med advokatfirmaet HjulmandKaptain om, at de hjælper os med disse forsikringssager (sygedagpengeregres). 

  Hvis du har fået modtaget skema fra HjulmandKaptain, som de har bedt dig udfylde, så anbefaler vi, at du gør det. 
  Hvis du er i tvivl om, hvordan det skal udfyldes, så kontakt HjulmandKaptain

Her kan du se en lille film om, hvilken rolle kommunen spiller under dit sygdomsforløb.

Film: Kommunens rolle, når du er sygemeldt​

Har du udfordringer med Mit Sygefravær eller spørgsmål til sagsbehandlingen, så har du mulighed for at lægge en besked til sygedagpengeudbetalingen på telefon 46 11 32 40, hvorefter du vil blive kontaktet. Du kan også skrive til os via ‌digital post‌

Skriv digital post.