Hop til hovedindhold

Jeg vil bygge om i hus eller lejlighed

Hvis du går med tanker om at foretage en ombygning af din bolig, skal du være opmærksom på en række forhold, da de har betydning for, hvordan du skal gribe sagen an.
Det er vigtigt, at du i forbindelse med ombygning er opmærksom på, at en ombygning ikke forøger etagearealet. Hvis du forøger dit etageareal, er der tale om en tilbygning, som du skal have byggetilladelse til.

Ombygning i hus eller lejlighed

 • Ombygning af enfamiliehuse kræver ikke byggetilladelse.

  Du skal dog være opmærksom på, om dit hus er bevaringsværdigt i kategori 1-4 eller fredet, eller om den gældende lokalplan sætter begrænsninger for udvendige ændringer.

  Hvis der ikke er en lokalplan for området, skal du orientere dig i den gældende kommuneplan:

  Kommuneplan 2021

 • Hvis du ikke rører ved bærende vægge af lejligheden eller gennemgående installationer, skal du ikke søge om byggetilladelse, men du skal have en evt. ejers godkendelse af dit projekt.

  Hvis du skal have en byggetilladelse, skal du huske at medsende fuldmagt fra ejer- eller andelsboligforeningen/ejer af lejligheden i din ansøgning. Du skal ansøge via Byg og Miljø.

  Søg om byggetilladelse (Byg og Miljø)

 • Du kan, som udgangspunkt, bygge om i hus eller lejlighed uden at skulle have en landzonetilladelse.

  Du skal dog være opmærksom på, at ændret anvendelse af eksisterende bygninger i landzone kræver enten landzonetilladelse eller anmeldelse af ændret anvendelse af overflødiggjort bygning.

  Du skal sende din ansøgning om landzonetilladelse eller anmeldelse af ændret anvendelse til byplan@rudersdal.dk.

  Hvis du er i tvivl om hvorvidt, du bor i landzone, kan du benytte søgemuligheden under øverste punkt på siden, "Ombygning af hus".

 • Overskydende materialer fra dit byggeri kan med fordel genbruges direkte i andre bygge- og anlægsprojekter. Hvis du ikke selv kan genbruge materialerne, kan du tilbyde dem til andre - fx via portalen Byg Cirkulært.

  Bygcirkulaert.dk.

  Materialer, som ikke genbruges, skal håndteres som bygningsaffald. Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, når:

  • dit byggearbejde frembringer mere end 1 ton affald
  • du fjerner asbestholdige materialer
  • du fjerner forurenet eller farligt affald, f.eks. tungmetaller i maling, PCB eller klorparaffiner
  • du skal udskifte ældre termoruder fra mellem 1950 til 1977.

  Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før, arbejdet går i gang.

  Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller i affaldet. Er der det, skal det håndteres på korrekt vis.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit affald er bygge- og anlægsaffald, og hvad du skal gøre med det, kan du kontakte Rudersdal Kommunes Miljøafdeling.

  Læs mere om reglerne for byggeaffald

 • Rudersdal Kommunes Filarkiv er åbent for offentligheden. Her kan du som udgangspunkt finde byggesager fra før 2007 - men der kan også ligge yngre sager på grund af overgangen til elektronisk sagsstyring. I filarkivet kan du søge sagerne frem ved hjælp af adresse eller matrikel.

  Rudersdal Kommunes byggesagsarkiv

  Finder du dokumenter, der ligger forkert, eller finder du oplysninger i en sag, som du mener ikke bør ligge offentlig tilgængelig, så kontakt os venligst på mail byplan@rudersdal.dk med oplysning om, hvad du har fundet.

  Kan du ikke finde det, du søger, så send en mail til byplan@rudersdal.dk der indeholder adressen og en beskrivelse af, hvad du ikke kan finde, så vil vi prøve at hjælpe.

  Nyere og igangværende sager efter 2006 kan du bestille på vores side om NemIndsigt

  NemIndsigt