Hop til hovedindhold

Snerydning på din vej

Som grundejer har du pligt til at sørge for, at gående kan færdes på fortovet ud for din ejendom uden at komme til skade.

Derfor skal du rydde sne og sørge for, at der ikke er glat på fortov (alle slags fortov, uanset type belægning, altså bl.a. også grusfortov) eller sti ud for din ejendom. Det samme gælder trapper til din ejendom.

På den måde sikrer du, at du kan få hentet alt dit affald, og skraldemanden får en god arbejdsdag,

Se folderen "Sne og is på din vej":

Sne og is på din vej

Læs også om Rudersdal Kommunes vinteropgaver:

Snerydning

Om vintervedligeholdelse

  • Grundejere ved private fællesveje og stier skal desuden rydde sne og forebygge glat føre på kørebane og sti, så både gående, cyklister og bilister kan færdes på vejen.

  • Husk at du kun må bruge grus, sand eller lignende til at bekæmpe glat føre på flisebelægninger, da salt kan ødelægge fliserne.

    Vi har opstillet nogle gruskasser på de kritiske steder. Her kan du hente grus, hvis der opstår akutte problemer.

    Gruset er blandet med lidt salt for ikke at fryse sammen i kasserne.

  • Vi har opstillet nogle gruskasser i vinterhalvåret på de kritiske steder. Her kan du hente grus, hvis der opstår akutte problemer.

    Gruset er blandet med lidt salt for ikke at fryse sammen i kasserne.

Baggrundsinformation

Retningslinjer for vintervedligeholdelse

Læs om retningslinjerne for vintervedligeholdelse, bl.a. kan du læse, hvilken form for snerydning der udføres i vej-klasserne 1-3 og sti-klasserne 1-2.

Rudersdal Kommunes vinterregulativ

På Vejdirektoratets portal "Trafikkortet" kan du følge med i vintervedligeholdelsen i Rudersdal Kommune og få et overblik over, hvor vi aktuelt fjerner sne og is.

Her kan du også se, hvornår der sidst er blevet vintervedligeholdt på en given vej eller sti, ligesom du kan se, om der er ryddet mellem f.eks. hjem og arbejdsplads (vha. "Søg rute").