Hop til hovedindhold

Snerydning

Rudersdal Kommune rydder sne og sørger for, at der ikke er glat på de offentlige veje og på de vigtigste offentlige stier og parkeringspladser. Du kan kontakte "Vintervagten" på tlf. 72 68 29 01.

Vi gør vores yderste for, at trafikken kan afvikles på bedste måde, selv om der kommer is og sne. Til gengæld håber vi, at du vil have tålmodighed, hvis vejret bliver rigtigt slemt.

Det er nødvendigt at prioritere arbejdet, da vi ikke kan rydde alt på én gang, og prioriteringen sker, så det kommer flest mulige til gode.

Prioritering efter vej- og stiklasser

Vi prioriterer vinterindsatsen ud fra, at veje og stier er inddelt i tre kategorier eller klasser, som definerer, hvilken form for snerydning vi foretager.

Vintervejklasser og -stiklasser

  • Klik på kortet herunder for at se, hvilken vejklasse netop din vej tilhører: Zoom ind på det område, du bor i, find din vej, klik på vejen og se under kortet hvilken vejklasse din vej tilhører. Alternativt kan du søge, men husk at søge på hele din adresse inkl. husnummer.

  • Klik på kortet herunder for at se, hvilken stiklasse netop jeres vej tilhører, Zoom ind på det område, du bor i, find din vej, klik på vejen og se under kortet hvilken stiklasse jeres sti tilhører. Alternativt kan du søge, men husk at søge på hele din adresse inkl. husnummer.

Retningslinjer for vintervedligeholdelse

Læs om retningslinjerne for vintervedligeholdelse, bl.a. kan du læse, hvilken form for snerydning der udføres i vej-klasserne 1-3 og sti-klasserne 1-2.

Rudersdal Kommunes vinterregulativ

Brug "Trafikkortet"

På Vejdirektoratets portal "Trafikkortet" kan du følge med i vintervedligeholdelsen i Rudersdal Kommune og få et overblik over, hvor vi aktuelt fjerner sne og is.

Her kan du også se, hvornår der sidst er blevet vintervedligeholdt på en given vej eller sti, ligesom du kan se, om der er ryddet mellem f.eks. hjem og arbejdsplads (vha. "Søg rute").

Trafikkortet (Vejdirektoratet)