Hop til hovedindhold

Veje og trafik

Giv et praj om skader og fejl på vej, fortov eller lyssignal

Ser du en skade på en offentlig vej, sti eller fortov, vil vi gerne have besked. Det gælder fx et hul i asfalten, en knækket flise på fortovet, skade på en vejbrønd eller et lyssignal (signalanlæg), der ikke virker. Vi vil også gerne vide det, hvis du ser mangler ved gravearbejde, fx manglende skiltning eller afmærkning. Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvem der har ansvaret for udbedring af vejen, alt efter om det er en offentlig vej, en privat fællesvej eller en privat vej.

Giv et praj (Citizen)

Indmeld fejl på gadelyset

Driften af belysningen på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af Andel Lumen, som fører tilsyn, udskifter defekte pærer og reparerer gadelygter, der er gået i stykker. Hvis du ønsker at give besked om fejl eller mangler ved vejbelysningen, kan du gøre det på Andel Lumens hjemmeside.

Indberet fejl på gadelys (Andel Lumen)

Et trafiksikkert Rudersdal

I Rudersdal Kommune har vi et overordnet mål om, at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne i trafikken på kommunens veje skal nedbringes til nul. Trafikplanen er et vigtigt styringsredskab for trafikken i Rudersdal, så vi sammen får en trafiksikker kommune.

Trafikplan Rudersdal Kommune