Hop til hovedindhold

Sten i rabatten

Sten i vejrabatten er kun tilladt, hvis vi giver en tilladelse, og kun i ganske særlige tilfælde, fx hvis der er tale om en mindesten.

Det skyldes, at genstande i rabatten, herunder sten, ikke må være til fare for gående og cyklende eller til gene for bilister og afviklingen af trafikken. Det gælder især om vinteren, hvor mange sten ikke kan ses, fordi de er dækket af sne eller skjult af høj bevoksning.

Desuden skal rabatten kunne fungere som parkering eller vigebane ved risiko for påkørsel af modkørende.

Hvis en ulovligt placeret sten medfører skade på person eller materiel, er stenens ejer erstatningspligtig, hvis der rejses et civilt søgsmål.

Vi fører ikke opsøgende tilsyn, men vurderer i hvert tilfælde, hvis vi får en anmeldelse. Den afgørelse, vi træffer, vil som regel betyde, at stenen skal fjernes eller flyttes.