Hop til hovedindhold

Vand på vejen

Hvis der står vand på vejen, kan det være en opgave for kommunens forsyningsselskab Novafos A/S, Rudersdal Kommune eller den tilstødende grundejer på privat fællesvej.

Hvis du kan se, at vandet kommer op fra et af de store runde kloakdæksler midt på vejen, skal du kontakte Novafos på tlf. 44 20 80 00.

Hvis vandet står op fra en af vejristene i kanten af vejen, er det derimod vejejerens ansvar. På kommunale veje er det Rudersdal Kommune, der er vejejer.

Så hvis du ser, at der står en masse vand på kommunens offentlige veje, kontakt Rudersdal Kommunes Driftsafdeling på drift@rudersdal.dk.

På private fællesveje er det som udgangspunkt den tilstødende grundejer, der har ansvaret. Enkelte steder kan vejlaug / grundejerforening have påtaget sig ansvaret.

Læs mere på forsyningsselskabets hjemmeside (Novafos)

Jf punkterne om: 'Hvem har ansvaret for afløbssystemet?' og 'Hvem har ansvaret for vand på vejen?'

Ansvarsforhold

Ansvarsforhold på private fællesveje

Ansvarsforhold på private fællesveje jf. Bekendtgørelse af lov om private fællesveje. Søg efter loven på Retsinformation:

www.retsinformation.dk

Grundejernes forpligtelser § 44 " Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen."

Hvis rist / brønden er stoppet, henviser vi til afsnit om Renholdelse § 82 "Grundejerne skal ... 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb...

Se også folderen:

Privat fællesvej - grundejernes ansvar