Hop til hovedindhold

Brug af vejareal

Du skal søge om tilladelse, hvis du skal holde et offentligt arrangement, bygge nyt og har brug for at anvende fortovet til at aflæsse byggemateriale eller på anden vis har brug for at bruge vejarealet.

Vejarealet inkluderer rabatten, fortovet, cykelstien og vejen.

Husk at søge i god tid. Link herunder går til virk.dk.

Hvad skal du søge om tilladelse til?

 • Skal du grave i offentlig vej eller sti, skal du søge Rudersdal Kommune om tilladelse, inden du begynder på arbejdet. Det gælder for alt gravearbejde på private fællesveje, stier, offentlige veje, rabatter og fortove.

  Du skal ansøge via virk.dk, som kræver log-in med MitID.

  Graveansøgningen skal som minimum indeholde:

  • Bygherres kontaktoplysninger
  • Entreprenørens kontaktoplysninger
  • Skilteplan
  • Stedfæstelse af gravningen
  • Plantegning med markering af arealet, der skal graves i

  Ansøg om gravetilladelse

 • Skal du afholde et arrangement som for eksempel en vejfest, et cykelløb eller en stadeplads (fx loppemarked), skal du have tilladelse til at råde over vejen. 

  Vi giver sædvanligvis tilladelse til offentlige og private arrangementer, som har offentlighedens interesse og er tilgængelige for alle. Vi giver ikke tilladelse til private / lukkede arrangementer som for eksempel firmafest, bryllup el. lign.

  Du skal søge Rudersdal Kommune om tilladelse til afholdelse af arrangement.

  Hvis du vil låne et areal til arrangementer i Rude Skov, Geelskov, Kirkeskoven, Jægersborg Hegn og Bistrup Hegn, skal du kontakte Naturstyrelsen, Hovedstaden.

  Ansøg om at afholde et arrangement

 • Skal du (gælder både borger og virksomhed) bruge et offentligt vejareal til at stille en container op, en skurvogn, et stillads eller lignende, skal du have en tilladelse fra Rudersdal Kommune.

  Har du brug for en container til haveaffald eller lignende, skal du typisk kontakte en vognmand. Af hensyn til trafiksikkerheden bør containeren placeres på din ejendom.

  Hvis containeren ikke kan være på din ejendom, skal vognmanden søge om tilladelse til at opstille den på vejarealet.

  På trafikveje giver vi kun undtagelsesvis tilladelse til opstilling af container, skurvogn, stillads mv. På overordnede trafikveje kan du ikke få tilladelse.

  Du kan søge om tilladelse til opstilling af container mv. på virk.dk:

  Ansøg om opstilling af container mv.

 • Hvis du ønsker en ny adgang (overkørsel) til din ejendom eller vil ombygge en eksisterende, skal vi godkende det.

  Det gælder, hvad enten du bor på en offentlig vej eller en privat fællesvej.

  Du kan ansøge om det enten i forbindelse med en byggesag eller ved at sende en ansøgning til Teknik og Miljø. Husk at vedlægge en tegning, der viser placering og udformning af adgangen.

  Send din ansøgning med mail til tom@rudersdal.dk.

 • Hvis du skal opsætte plakater, skal du søge om tilladelse. Det gør du via virk.dk:

  Ansøg om opsætning af plakater

  Her indtaster du de steder, du ønsker, at plakaterne skal opsættes.

  Vi giver kun tilladelser til opsætning af plakater, der er tilknyttet et specifikt arrangement i Rudersdal Kommune. Plakaterne må tidligst sættes op tre uger inden arrangementet.

  Du er velkommen til at kontakte Teknik og Miljø tom@rudersdal.dk, hvis du har spørgsmål til retningslinjerne.

Regulativ for Birkerød Hovedgade

Regler for brug af arealer

For de forskellige byområder gælder forskellige regler for, hvordan de enkelte arealer kan og må bruges. For Birkerød Hovedgade gælder nedenstående regulativ:

Regulativ for Birkerød Hovedgade