Hop til hovedindhold

Flytning til Danmark

Flytter du til kommunen fra udlandet, skal du henvende dig personligt til Borgerservice for at melde flytning og blive registreret i Folkeregistret. Husk tidsbestilling først.

Det personlige fremmøde gælder også, hvis du flytter tilbage til Danmark efter et længere udlandsophold.

Du skal medbringe pas, dokumentation for bopæl, f.eks. din lejekontrakt og eventuel opholdstilladelse.

OBS! det er ikke muligt at blive betjent i Borgerservice uden en aftalt tid. Du bedes derfor først kontakte os på tlf. 4611 0000.

CPR - registration in Denmark (in English)

Regler for flytning til Danmark

 • Flytter du til Danmark for mere end tre måneder, har du ret til at blive registreret i Folkeregistret og få CPR-nummer.

  Du skal møde personligt op i Borgerservice. Medbring pas, registreringsbevis og dokumentation for bopæl, f.eks. din lejekontrakt, for at melde flytning og blive registreret.

  Du kan søge om et registreringsbevis hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

  Søg bevis for registrering (Ny i Danmark)

  Du kan orientere dig om reglerne for ophold i Danmark på Udlændingestyrelsens hjemmeside: Ny i Danmark.

  EU-borgeres ophold i Danmark (Ny i Danmark)

 • Er du udlænding, og kommer du fra et land uden for EU, skal du møde personligt op i Borgerservice for at blive registreret i det danske Folkeregister. Du skal medbringe pas og opholdstilladelse, for du kan kun blive registreret, hvis du har en opholdstilladelse. Derudover skal du medbringe dokumentation for din bopæl, f,eks. din lejekontrakt.

  Du kan søge om opholds- og arbejdstilladelse hos Udlændingestyrelsen: 

  Søg opholdstilladelse (Ny i Danmark)

 • Flytter du til Rudersdal kommune fra et nordisk land og skal du bo i Danmark i minimum tre måneder, så kan du blive optaget i det danske Folkeregister og få et dansk CPR-nummer.

  Du skal møde personligt op i Borgerservice for at melde flytning og blive registreret i Folkeregistret. Medbring pas og dokumentation for din bopæl, fx din lejekontrakt.

  Du skal melde flytning senest fem dage efter, at du er flyttet til Danmark.

 • Flytter du med din ægtefælle til Danmark, eller kender du en EU-borger, der flytter til Danmark, så kan vedkommende få hjælp til papirarbejdet i forbindelse med flytning i International House Copenhagen, IHC.

  IHC kan sørge for at anmelde flytning til Folkeregistret, søge opholdstilladelse og registreringsbevis. Se IHC's hjemmeside er på engelsk:

  Få hjælp til papirarbejdet ved flytning (International House of Copenhagen)

 • Er du fx blevet gift eller fået børn, mens du har boet i udlandet, så skal du medbringe dokumentation for ændringerne, fx vielsesattest, fødsels- eller dåbsattest på børn m.m., når du møder op i Borgerservice for at melde flytning og blive registreret i Folkeregistret.

 • På Udlændingestyrelsens hjemmeside Ny i Danmark kan du læse om de specifikke regler for au pair, familiesammenføring, arbejde og ophold i Danmark mm.

  Ny i Danmark (nyidanmark.dk)

Mere information

Regler for au pair, familiesammenføring m.m.

På Udlændingestyrelsens hjemmeside Ny i Danmark kan du læse om de specifikke regler for au pair, familiesammenføring, arbejde og ophold i Danmark mm.