Hop til hovedindhold

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen lejebolig og ikke har råd til at betale beboerindskud, kan du søge kommunen om et lån. Vi bevilger lån ud fra en samlet personlig og økonomisk vurdering.

Du skal vedhæfte lejekontrakt eller boligattestation i den digitale ansøgning.

Regler for lån til beboerindskud

 • Vi kan bevilge et beboerindskudslån til dine nye almene lejebolig, hvis dine personlige og økonomiske forhold opfylder kriterierne for lånet.

  Kriterier for lånet

  • Flytning. Du skal kunne dokumentere årsagen til din flytning. Typisk kan et beboerindskudslån komme på tale, hvis du er boligløs, flytter pga. samlivsophør, helbredsmæssige forhold, økonomiske forhold eller sociale/psykiske forhold.
  • Indkomstforhold. Din husstandsindkomst må ikke overstige den fastsatte beløbsgrænse.

   Se beløbsgrænsen på borger.dk - under punktet "Kan jeg få lån til beboerindskud?"
  • Formue. Din formue må pt. ikke overstige 84.300 kr.
  • Husleje. Din husleje må ikke overstige halvdelen af din indtægt.
  • Tidligere lån. Der må ikke være gæld på et evt. tidligere beboerindskudslån.
  • Boligens alder. Boligen skal være opført efter 1.4.1964. Hvis boligen er opført før denne dato, kan lånet kun bevilges som et kautionslån, hvis øvrige kriterier er opfyldt.

  Kaution for lån

  Hvis du eller din bolig ikke opfylder betingelserne for at få et almindeligt beboerindskudslån, kan vi måske bevilge dig kaution for et banklån.

  Kautionslån kan bevilges, hvis boligen er opført før 1. april 1964, og/eller hvis husstandens indkomst overstiger den fastsatte beløbsgrænse for et beboerindskudslån. Dog må din indkomst max være 341.712 kr.

  Alle øvrige kriterier for beboerindskudslån skal samtidig være opfyldt.

  Lånet skal som udgangspunkt være færdigbetalt inden for fem år. 

 • Du kan først ansøge, når du har fået en lejekontrakt eller en boligattestation. Det er ikke nok med et boligtilbud.

 • Beboerindskudslån til flygtninge kan bevilges inden for de første tre år, efter der er bevilget opholdstilladelse, og når der flyttes til den første permanente bolig.

  Lån til beboerindskud til flygtninge kan bevilges, selvom boligen er fra før 1.4.1964 og kan også bevilges til privat udlejning.

  Alle øvrige kriterier for beboerindskudslån skal være opfyldt, se længere oppe på siden.

 • Der bevilges lån til det fulde beboerindskud.

  Der bevilges ikke lån til forudbetalt husleje.

  Beløbet udbetales direkte til boligselskabet.

 • Lånet er som hovedregel rente- og afdragsfrit i fem år. Herefter skal lånet tilbagebetales i løbet af 10 år (fem år for enkeltværelser). Vi opkræver det månedlige afdrag, som vi udregner, via din husleje til boligforeningen. Du vil få et orienterende brev.

  Lånet forfalder til betaling, hvis du fraflytter boligen. Hvis ikke du er i stand til at betale det hele på én gang, kan du kontakte os for at få en betalingsaftale.

 • Vi tilstræber at sagsbehandle din ansøgning inden for et par dage, men der kan gå op til to uger.

 • Kan du ikke anvende den digitale løsning, bedes du kontakte os telefonisk. Se kontaktoplysninger og telefontider herunder.

Baggrundsinformation

Loven siger

Du kan læse, hvad loven siger om tilskud og lån til alment beboerindskud. Se Boligstøttelovens kapitel 10.

Vejledning om beboerindskudslån

Du kan læse om reglerne for lån og garanti for lån til boligindskud i Boligstøttevejledningens kapitel 15. 

Klage over lån til beboerindskud?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om lån til beboerindskud, skal du klage til os inden fire uger. Vi skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelser på kautionslån, da det er frivilligt, om kommunen yder den slags lån.