Hop til hovedindhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat hos staten, hvis du er pensionist, modtager efterløn, delpension eller førtidspension.

Pensionister kan fortsat låne til betaling af grundskyld

 • Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

  Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

 • Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

 • I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne – og du kan ansøge om et pensionistlån for 2024 via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

 • Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves således ikke via forskudsopgørelsen for 2024, men det anslåede lån til grundskyld vil fremgå her.

  Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

 • Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. 

  Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 1. januar 2024.

  Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

  Læs mere om pensionistlån på vurderingsportalen

 • Hvert år i februar får du en årsopgørelse over kommunens tilgodehavende pr. 31. december.

 • Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr 1. oktober det foregående år.

  I 2023 udgør renten 1,53 %. Kommunen giver et rentenedslag ved indfrielse af lånet.

Klage

Du kan ikke klage

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden administrativ myndighed.

Ejendomsvurdering og ejendomsskat

På borger.dk kan du hente din ejendomsskattebillet og i det hele taget blive klogere på ejendomsvurdering, grundskyld mm.