Hop til hovedindhold

Ejendomsskat og ejendomsbidrag

Her kan du finde oplysninger om betaling til kommunen af fast ejendom.

Fra 1. januar 2024 bliver hele din boligskat samlet i staten. Det betyder, at du fremover skal betale grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på. Det er fortsat kommunen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat eller indefrysningslån i 2023.  

Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, kan du læse mere på SKATs hjemmeside.

Betaling af ejendomsskat

 • Fra 2024 opkræves grundskylden af staten via årsopgørelsen. Ejendomsbidragene opkræves fortsat af kommunen. Blanketten hedder fremover Ejendomsbidragsopgørelse i stedet for Ejendomsskattebillet. Den betales stadig i 2 rater 1. januar og 1. juli. 

  Alle ejere af ejendommen modtager opgørelsen. Der bliver kun udsendt én original opgørelse. De øvrige ejere modtager en opgørelse med KOPI påtrykt uden betalingsoplysninger. Er der en administrator på ejendommen, har de modtaget den originale opgørelse, og ejeren/ejere modtaget en kopi. 

  Vær opmærksom på, at der ikke udsendes Ejendomsbidragsopgørelser i forbindelse med ejerskifte. Det er ejeren der er registreret pr. 1.1. der hæfter for hele året. Beløbet skal afregnes mellem køber og sælger.

  Er du ikke tilmeldt BS, kan du ca. 14 dage før forfaldsdatoen benytte dig af ’Mit Betalingsoverblik’. I Mit Betalingsoverblik kan du se dine ventende eller manglende betalinger til Rudersdal Kommune. Du kan vælge at betale med MobilePay eller med kreditkort.

  Mit betalingsoverblik (Kræver MitID) 

 • Hvis du betaler dine ejendomsbidrag for sent, pålægges du en rente på 0,4 % for hver måned, der går, inden du betaler. Jf. Gebyrlovens § 4 stk. 3 udgør renten ved for sen betaling en rente i henhold til § 7, stk. 2 i Opkrævningsloven, med tillæg af 0,4 % for hver påbegyndt måned, indtil betaling.

  Rentesatsen i Opkrævningslovens § 7 stk. 2 vedtages hvert år inden årets udgang. Rentesatsen for 2023 er vedtaget til 0,0 %. Hvilket betyder at den samlede rente ved for sen betaling udgør 0,4 % for 2023.

Grundskylden for 2021-2023

 • Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-2023.

 • Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. 

  Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

 • Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023.
   

  Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år.
   

  Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.
   

  Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

 • Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret.

   

  Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen.

  Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

  Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

 • Fra 2024 overtager SKAT opkrævningen af grundskyld. Kommunen vil dog stadig opkræve bidragene - rottebekæmpelse, skorstensfejer og digebidrag. 
   

  Lån til betaling af grundskyld fra 2024 skal søges ved SKAT:  Læs mere her
   

  Allerede eksisterende lån vil forblive i kommunerne indtil de endelige vurderinger er udsendt og kommunen derved kan regulere skatteårene 2021-2023. Dette forventes at være i 2026.
   

  Læs mere her på siden herunder: Reguleringer af ejendomsskatten 2021-2023.

 • Sådan foregår betalingen:
   

  Hvis ikke betalingen er tilmeldt til betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort ca. 14 dage før forfaldsdatoen, i din digitale postkasse. Det er kun én ejer, som vil modtage et indbetalingskort.

 • Årsagen til at der sker reguleringer er at principperne for vurdering og beskatning er ændret med en ny ejendomsvurderingslov og et nyt  ejendomsvurderingssystem, som skulle være grundlag for nye, mere retvisende, vurderinger første gang pr. 01.01.2020 for boligejendomme, og 01.03.2021 for øvrige ejendomme.
   

  2020-vurderingen skulle så have været grundlaget for ejendomsskatten 2021 for boligejendomme, men da vurderingsmyndigheden ikke har fået lavet disse vurderinger, har ejendomsskatten for 2021 og frem været foreløbig, og skal så reguleres, når vurderingen for den enkelte ejendom, er blevet offentliggjort.
   

  Øvrige ejendomme, dvs. erhverv, landbrug, boligblokke osv. skulle have være vurderet første gang, i det nye, pr. 01.03.2021, som så er grundlaget for ejendomsskatten 2022 og frem. Det forventes, at vurderingsmyndigheden går i gang med vurderingen af disse ejendomme , når de er færdige med 2020-vurderingerne for boligejendomme.

  Du kan få mere at vide om vurderingerne på Vurderingsstyrelsens hjemmesider:

 • Fra 2018 har folketinget indført indefrysning af stigning i grundskyld for boligejendomme. Efter gældende lov er ordningen obligatorisk og rentefri i perioden 2018-2023, dvs. boligejer er automatisk tilmeldt og bliver tilmeldt, når en boligejendom overtages.
   

  Er du og din ejendom omfattet af denne indefrysning, bliver stigninger i grundskylden automatisk indefrosset. Indefrysningen er personlig, dvs. hver ejer får sin forholdsmæssige ejerandel indefrosset.
   

  Læs mere om indefrysning på Vurderingsportalens hjemmeside.
   

  Den årlige indefrysning vil fremgår af ejendomsskattebillet. Hver ejer vil en gang årligt få en årsopgørelse, som viser det samlede indefrosne beløb.
   

  Du kan framelde ordningen på borger.dk, hvis du ikke ønsker at stigninger skal indefryses. Framelding kan ikke fortrydes, men det er muligt at tilmelde fremtidige rater igen. Du kan kun fra- og evt. tilmelde din egen andel af indefrysningen, dvs. ved flere ejere skal hver ejer fra- og tilmelde sin egen andel.
   

  Indefrysning forfalder til betaling, hvis du sælger din ejendom, fravælger ordningen eller hvis ejendommen af vurderingsmæssige årsager ophører med at være omfattet af ordningen. I så fald modtager hver ejer automatisk en opgørelse og en faktura fra Rudersdal Kommune.
   

  Bemærk: ordningen er personlig og derfor får alle ejere hver sin faktura med indbetalingskort fordelt i forhold til ejerandele. Alle fakturaer skal betales.

Indefrysningsordning for grundskyld

 • I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.

  Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.

  Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.

  Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023. Lånet er fortsat rentefrit indtil Skat overtager de indefrosne beløb, formentlig ved udgangen af 2025.

  Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

  Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt. Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.

  Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk

 • Framelding af lån vedr. stigning i grundskyld fra 2018 - 2023 kan ske via Borger.dk, hvis du er tilmeldt digital post. Kommunen kan også være behjælpelig med at framelde dig ordningen efter nærmere aftale.

  Hvis du ikke er tilmeldt digital post, er det kun kommunen, der kan framelde ordningen for dig. I det tilfælde skal du ringe til Byplan i vores telefontid. Du finder telefonnummer og åbningstid nederst på siden.

  Hvis I er flere ejere, er indefrysningen fordelt efter ejerandel. I dette tilfælde fravælges indefrysningen enkeltvis. 

  Vær opmærksom på at hele din andel skal betales ved framelding. Hvis der er flere ejere på en ejendom, kan hver ejer frit bestemme om deres andel skal indfries.

 • Hvis din ejendom ændrer anvendelse, så den ikke længere opfylder de betingelser, som er nævnt i ejendomsskattelovens § 3, stk. 1 og § 69, stk. 3, skal du indfri indefrysningsbeløbet til og med det år, hvori ændringen har fundet sted. Det kan fx være, hvis du river dit enfamiliehus ned. Du får automatisk tilsendt et indfrielsesbrev og opkrævning fra kommunen. 

 • Du får en årlig opgørelse, som viser det indefrosne beløb for de enkelte år og i alt. Opgørelsen kommer hvert år i januar måned. Du modtager som standard brevet i e-boks. Hvis du er fritaget for digital post, modtager du opgørelsen pr. brev.

Fakta om ejendomsskat og bidrag

 • Du kan finde din ejendomsskattebillet / ejendomsbidragsopgørelse ved at logge ind på Borger.dk med MitID. Her kan du også se tidligere års ejendomsskattebilletter inden for din egen ejerperiode.

  Borger.dk

 • Ordningen er fra 2024 indeholdt i Ejendomsskatteloven, kapitel 7, §§ 44 og 45. I 2024 er stigningsprocenten fastlagt til 2,8.

  Hos Skatteministeriet kan du se en oversigt over reguleringsprocenten for tidligere år.

  Oversigt over reguleringsprocenten (Skatteministeriet)

 • Det er Vurderingsstyrelsen, der udsender ejendomsvurderinger. Boligejere forventes fra ultimo april / primo maj at modtage deklarationsmeddelelsen via Digital  Post.

  I deklarationen kan du som boligejer se, hvilke oplysninger, der lægges til grund for vurderingen af din ejendom.

  Grundlaget for vurderingen af grunden består blandt andet af de kommunalt indberettede ejendomsoplysninger i Plandata.dk - dvs. gældende lokalplan / kommuneplan. Du kan slå plangrundlaget for din ejendom op via kommunes hjemmeside, se link nedenfor:

  Hvad gælder for grunden?

  Grundlaget for vurderingen af bygninger og tekniske anlæg sker på grundlag af registreringen i BBR. Læs mere om BBR på nedenstående link:

  BBR-oplysninger

  Du kan læse mere på Vurderingsstyrelsens hjemmeside om den kommende proces.

  Vurderingsportalen (Vurderingsstyrelsen)  

 • Ejerskiftet vil blive indberettet snarest muligt, efter kommunen har modtaget informationen fra tinglysningen. Dog vil ejerskifter med overtagelse efter førstkommende ratebetaling blive indberettet efterfølgende.

  Du skal være opmærksom på at den ejer der var registreret som ejer den 1.1. vil blive opkrævet begge rater bidrag for indeværende år. Der sendes ikke opgørelser til nye ejere i forbindelse med ejerskifter.