Hop til hovedindhold

Private institutioner

Ønsker du at melde dit barn ind i en privat daginstitution, skal du kontakte institutionen direkte. Du kan også søge om at oprette en privat daginstitution.

Oversigt over private daginstitutioner

Opret en privat daginstitution

 • Overordnet set er de private daginstitutioner omfattet af de samme love, regler og rammer som de kommunale og selvejende daginstitutioner.

  Den største forskel er, at en privat daginstitution har nogle andre frihedsgrader end de kommunale.

  Det gælder størrelsen af forældrebetalingen, som kan overstige 25% af de samlede udgifter til at drive tilbuddet, samt hvordan man kan bruge et eventuelt overskud og formue. Desuden er en privat daginstitution ikke underlagt den kommunale pladsanvisning.

  Her kan du læse en uddybende beskrivelse af kravene til private daginstitutioner:

  Krav til private institutioner

 • Private institutioner kan få økonomisk tilskud

  Tilskuddet bliver udbetalt under forudsætning af, at der er fuld åbningstid (49 timer ugl.), og at der kun er lukket på helligdage samt 5. juni og 24. december. Hvis der ikke er åbent i fuldt omfang, beregnes tilskuddet pr. barn forholdsmæssigt.

  I 2022 er det årlige tilskud pr. barn 117.360 kr. for 0-2 årige og 64.800 kr. for 3 årige indtil skolestart.

  Derudover bliver der givet et administrationstilskud. Det er 2.646 kr. pr. barn pr. år uafhængigt af alder.

  Endelig gives der et fast årligt bygningstilskud pr. barn. Det er 3.416 kr. for 0-2 årige og 2.147 kr. for 3 årige og indtil skolestart. Bygningstilskuddet reguleres ikke på baggrund af åbningstid. 

  Tilskuddene beregnes månedligt i tolv måneder årligt. Tilskuddene udbetales månedligt, bagudrettet.

  Procedure for udbetaling af tilskud til private institutioner i Rudersdal Kommune

  Takster i 2023

  I 2023 er det årlige tilskud pr. barn 123.840 kr. for 0-2 årige og 69.120 kr. årligt, når barnet er tre år og frem til skolestart. 

  Derudover gives et administrationstilskud. Dette er 2.791 kr. årligt pr. barn uafhængigt af alder. 

  Årligt gives et fast bygningstilskud pr. barn på 3.773 kr. for 0-2 årige og 2.336 kr. for 3 årige og frem til skolestart.