Hop til hovedindhold

Søg fripladstilskud til dagtilbud

Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge deres bopælskommune om et ekstra tilskud til at finansiere daginstitution. Det kaldes fripladstilskud.

Sådan søger du friplads

 • Du skal bruge MitID og vide, hvad din og din ægtefælles/samlevers aktuelle månedlige indkomst er.

  • Hvis du eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, skal du i ansøgningen vedhæfte forskudsopgørelsen for den af jer, der er selvstændig erhvervsdrivende.
  • Har du eller din ægtefælle/samlever ekstra indtægter ud over lønindkomst, skal du vedhæfte dokumentation for den ekstra indkomst. Det kan være fra udlejning af bolig, fra aktier eller indkomst, der ikke er skattepligtigt her i landet.

  Den slags indtægter har du pligt til at oplyse os om.

  Din ægtefælle/samlever, skal give samtykke til, at oplysningerne i ansøgning er korrekte og til behandling af vedkommendes personoplysninger.

  Du kan se indtægtsgrænser på fripladsskalaen her: Fripladsskalaens indtægtsgrænser

 • Du kan først søge fripladstilskud, når du har skrevet dit barn op til en plads i daginstitution eller dagpleje. Det gør du på denne side:

  Indskrivning i daginstitution

  Vær opmærksom på, at der ikke kan søges med tilbagevirkende kraft, med mindre det drejer sig om nyoptagelse, så kan du søge senest 2 måneder efter, at dit barn er startet.

Fakta om fripladstilskud

 • Hvis du får bevilget fripladstilskud, bliver det indregnet i din månedlige betaling.

 • Fripladstilskuddet får virkning fra den 1. i måneden efter, at vi har modtaget din ansøgning, hvis du vel at mærke er berettiget til tilskuddet.
  Hvis vi fx får en ansøgning den 15. maj, vil dit tilskud gælde fra den 1. juni.

 • Dit fripladstilskud og dermed forældrebetalingen kan ændre sig fra måned til måned. Det kan ske, hvis din og din ægtefælle/samlevers indtægt svinger med mindst fem trin på fripladsskalaen fra måned til måned. I 2023 svarer det til ca. 1.790 kr. om måneden eller ca. 21.459 kr. om året.

  Vi regulerer automatisk og løbende

  Vi får besked fra SKAT, hvis din lønindkomst ændrer sig. Det betyder, at din forældrebetaling løbende og automatisk bliver genberegnet. Har du betalt for meget eller for lidt, får du besked via digital post. Beløbet vil blive reguleret ved næste måneds forældrebetaling.

  Forældrebetaling kan skifte fra måned til måned for følgende grupper:

  • Studerende med varierende indkomst
  • Dagpengemodtagere, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
  • Lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse
  • Honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst

  Hvis du for feriepenge

  Feriepenge medregnes nu, når de optjenes, og ikke når de udbetales. Det kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud den måned, dine feriepenge bliver udbetalt til feriekonto. Kort sagt: Feriepengene vil blive modregnet i fripladstilskuddet den måned.

 • Er du enlig forsørger, hæves indtægtsgrænsen for, hvornår du kan få bevilget friplads. Se indtægtsgrænserne i fripladsskalaen:

  Fripladsskalaens indtægtsgrænser

  Er du i tvivl om, hvorvidt du reelt er enlig forsøger, kan du se i vejledningen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvornår du bliver betragtet som enlig forsørger Enlig eller samlevende?

  Hvis I går fra hinanden, skal du selv søge tilskud som enlig

  Få styr på reglerne i denne guide Når I går fra hinanden​ (borger.dk).

 • Hvis din indtægt ændrer sig varigt, anbefaler vi, at du søger nyt tilskud.

  Hvis din indtægt er steget over indtægtsgrænsen på fripladsskalaen i tre sammenhængende måneder, stopper tilskud automatisk. Du skal søge fripladstilskud på ny, hvis du igen ønsker at modtage tilskud og din indkomst er indenfor indtægtsgrænsen. Se evt. link til fripladsskalaen her på siden.

  Ved ansøgning - brug selvbetjeningen her på siden.

 • Du har pligt til at oplyse os, hvis der sker ændringer i din husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, der har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Det kan fx være, hvis du får en samlever, der bidrager til husholdningen.

  Du har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig virksomhed eller oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet.

 • Vi efterregulerer dit fripladstilskud én gang om året.

  Vi får oplysninger fra SKAT, årsopgørelse og øvrig relevant dokumentation om din økonomi. Når vi efterregulerer, medtager vi også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

  I årsreguleringen er der taget højde for en evt. månedlig genberegning.

 • Hvis du er tilflytter

  Din økonomiske friplads overføres ikke automatisk kommunerne i mellem, så når du er til- eller fraflyttet Rudersdal Kommune, skal du gå ind og ansøge igen.

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, selvom du beholder pladsen i din gamle kommune, da det er bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen.  

  Hvis du benytter daginstitution i anden kommune

  Hvis dit barn har institutionsplads i en anden kommune, og du i den forbindelse har en merbetaling, ydes der ikke fripladstilskud af merbetalingen.

 • Rudersdal Kommune giver ikke økonomisk fripladstilskud til børn, der går i SFO og SFK på privatskole.

  Dette er en politisk beslutning jf. friskoleloven, og kan derfor kun påklages til Kommunalbestyrelsen og ikke behandles i Ankestyrelsen

Baggrundsinformation

Fripladstilskud udregnes efter husstandsindtægt

Fripladsskalaen danner grundlag for beregning af fripladstilskud. Her kan du se indkomstskalaen, vi bruger til at beregne friplads efter: 

Fripladsskala

Regler for fripladstilskud: UVM - økonomisk fripladstilskud

Regler for fripladstilskud

Vil du læse mere om reglerne for fripladstilskud, kan du se dem på Retsinformation:

Dagtilbudsloven

Bekendtgørelse om dagtilbud​

Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud til børn og unge