Hop til hovedindhold

Takster i daginstitutioner

Når dit barn starter i en daginstitution, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen fordeles på 12 måneder. Du kan herunder se prisen pr. måned på alle vores institutioner og dagpleje.

Takster 2024

 • Institutionstype Takst Frokostordning I alt inkl. frokost
  Vuggestue 0-2 år 3.510 kr. 630 kr. 4.140 kr.
  Børnehave 3-5 år 1.940 kr. 690 kr. 2.630 kr.
  Skovbørnehave 2.250 kr. 810 kr. 3.060 kr.

  Vær opmærksom på, at du skal betale vuggestuetakst til og med den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Dette gælder også, hvis dit barn starter i børnehave, før barnet er fyldt 3 år.

 • Dagpleje koster 3.640 kr. om måneden inklusiv frokost.

 • Du skal henvende dig til de enkelte private daginstitutioner for oplysninger om priser.

  Private institutioner

 • I får automatisk søskendetilskud, hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller skolefritidsordning (SFO) og skolefritidsklub (SFK). Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. De skal have fælles bopælsadresse.

  Din samlede betaling vil være den dyreste takst + 50 % af de efterfølgende takster.

  Ved private institutioner kan forældrebetalingen blive større, da søskendetilskuddet beregnes ud fra taksten i de kommunale institutioner.

 • Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge om et ekstra tilskud til at finansiere daginstitution. Det kalder vi fripladstilskud.

  Ved privatinstitutioner kan forældrebetalingen blive større, da fripladstilskuddet beregnes ud fra taksten i de kommunale institutioner.

  Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud.

  Søg fripladstilskud til dagtilbud​

 • Institutionstype Takst Frokostordning I alt inkl. frokost
  Vuggestue 0-2 år 2.830 kr. 630 kr. 3.460 kr.
  Børnehave 3-5 år 1.560 kr. 690 kr. 2.250 kr.
  Skovbørnehave 1.810 kr. 810 kr. 2.620 kr.
  Dagpleje 2.930 kr. Inkl. 2.930 kr.

Takster 2023

 • Institutionstype Takst Frokostordning I alt inkl. frokost
  Vuggestue 0-2 år 3.440 kr. 600 kr. 4.040 kr.
  Børnehave 3-5 år 1.920 kr. 660 kr. 2.580 kr.
  Skovbørnehave 2.190 kr. 770 kr. 2.960 kr.

  Vær opmærksom på, at du skal betale vuggestuetakst indtil måneden, hvor dit barn fylder 3 år. Dette gælder også, hvis dit barn starter i børnehave, før barnet er fyldt 3 år. Dog ændres startalderen for børnehavebørn pr. 1. januar 2024. Det betyder, at børn fra årsskiftet starter i børnehave måneden efter deres 3-års fødselsdag.

 • Dagpleje koster 3.460 kr. om måneden inklusiv frokost.

 • Du skal henvende dig til de enkelte private daginstitutioner for oplysninger om priser.

  Private institutioner

 • I får automatisk søskendetilskud, hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller skolefritidsordning (SFO) og skolefritidsklub (SFK). Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. De skal have fælles bopælsadresse.
   
  Din samlede betaling vil være den dyreste takst + 50 % af de efterfølgende takster.

  Ved private institutioner kan forældrebetalingen blive større, da søskendetilskuddet beregnes ud fra taksten i de kommunale institutioner.

 • Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge om et ekstra tilskud til at finansiere daginstitution. Det kalder vi fripladstilskud.

  Ved privatinstitutioner kan forældrebetalingen blive større, da fripladstilskuddet beregnes ud fra taksten i de kommunale institutioner.

  Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud.

  Søg fripladstilskud til dagtilbud​

 • Institutionstype Takst Frokostordning I alt inkl. frokost
  Vuggestue 0-2 år 2.770 kr. 600 kr. 3.370 kr.
  Børnehave 3-5 år 1.550 kr. 660 kr. 2.210 kr.
  Skovbørnehave 1.770 kr. 770 kr. 2.540 kr.
  Dagpleje 2.870 kr. Inkl. 2.870 kr.

Betal regninger automatisk

Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice, så bliver de betalt automatisk. Det gør du i din netbank. Du skal bruge PBS-nr., deb.gr.nr og kundenummer. De fremgår af dit indbetalingskort. Har du problemer med at tilmelde dig, kan du kontakte Borgerservice, Opkrævning og Regningsbetaling på tlf. 46 11 13 55 eller skriv til os via digital post på www.borger.dk

Har du ikke fået din regning?

Kontakt Borgerservice, Opkrævning og Regningsbetaling, på tlf. 46 11 13 55 eller skriv til os via digital post på www.borger.dk