Hop til hovedindhold

Ungdomsuddannelse med støtte

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

 • En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er tilpasset dine individuelle behov.

  Uddannelsen sigter efter, at du får styrket dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Den har som overordnet mål, at du opnår en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

  Uddannelsen er gratis. Den er ikke SU-berettiget, men er du over 18 år uden andet forsørgelsesgrundlag, kan du søge om uddannelseshjælp.

 • STU er for unge, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne og særlige vanskeligheder med indlæring.

  Du skal have gennemført mindst ni års skolegang og være under 25 år for at komme i betragtning til et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb.

 • Hvis du overvejer at tage en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, skal vi godkende din deltagelse.

  Du skal derfor først henvende dig til din ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder).

  Find din vejleder

  UU-vejlederen udarbejder i samarbejde med dig og eventuelt dine forældrene en indstilling, som bliver vurderet af et udvalg i kommunen.

  Hvis du bliver godkendt til en ungdomsuddannelse, skal du sammen med UU-vejlederen udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal herefter endeligt godkendes af kommunen.

  Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning

 • Er du på vej til at afslutte folkeskolen?

  Du kan kontakte UU-Sjælsø, hvis du er på vej ud af folkeskolen:

  Tlf. 46 11 44 50

  E-mail: adm@uu-sjaelsoe.dk 

  Har du afsluttet grundskolen?

  Du kan kontakte Ungevejledningen, hvis du allerede er gået ud af folkeskolen:

  Tlf. 46 11 30 00 (bed om Ungevejledningen)

  Mail: kui@rudersdal.dk