Hop til hovedindhold

Sprogundervisning

Børn med andet modersmål end dansk tilbydes undervisning i dansk som andetsprog eller modersmålsundervisning.

Dansk som andetsprog

 • Hvis dit barn skal starte i skole og ikke kan tale, læse, skrive og forstå dansk, vil barnet modtage basisundervisning på en af vores skoler.

  Er dit barn fyldt 14 år, vil barnet begynde i modtagelsesklasse på Trørødskolen.

  I vil blive indkaldt til visitationssamtale, så snart I har bopæl i Rudersdal Kommune. Dit barn bliver indskrevet på den skole i det distrikt, I bor i, som har plads på basisholdet.

  Basisundervisning

  Det er skolens vejleder i dansk som andetsprog, der varetager basisundervisningen. 

  Barnet veksler mellem at deltage i sin klasse i de fag, hvor barnet kan drage nytte af undervisningen, og blive undervist i basisundervisning på små hold med op til syv elever. 

  Barnets behov for sproglig støtte bliver løbende evalueret af vejlederen. Barnet kan modtage basisundervisning i op til to år, eller indtil barnet vurderes til at have tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger til at kunne deltage på fuld tid i den almindelige undervisning i klassen. 

 • Dit barn kan fortsat have brug for støtte i dansk som andetsprog efter to år med basisundervisning.

  Den supplerende støtte i dansk som andetsprog foregår i almenundervisningen og er tilrettelagt som kortere faglige forløb i fagene.

  Vejlederen i dansk som andetsprog og faglæreren planlægger, underviser og evaluerer forløbene sammen. Der vil være fokus på at inddrage sproget som en dimension i fagene for at give barnet bedre deltagelsesmuligheder i den almindelige undervisning.

  Barnet vil modtage supplerende støtte, så længe det vurderes at have behov for det.

 • Når I er flyttet til Rudersdal Kommune og har et barn i den skolepligtige alder, indkaldes I til en visitationssamtale. Her bliver jeres barn indskrevet på den skole i det distrikt, hvor I bor, og som har plads på basisholdet i dansk som andetsprog.

 • Basisundervisningen foregår på fire skoler:

  • Birkerød Skole​
  • Søholmskolen
  • Trørødskolen
  • Ravnholm Skole

  Er dit barn fyldt 14 år, tilbydes han eller hun undervisning i modtagelsesklassen på Trørødskolen.

Modersmålsundervisning

 • Modersmålsundervisning er for børn af udlændinge, som tilbydes undervisning i forældrenes hjemlands sprog.

  Modersmålsundervisningen tilbydes børn, vis far eller mor har statsborgerskab i et af følgende lande:

  • En medlemsstat i EU
  • Et land, som er omfattet af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  • Færøerne og Grønland
 • Tilmeld dit barn til modersmålsundervisning her

  Inden du udfylder formularen, bør du læse om modersmålsundervisning nedenfor.

  Ansøgningsfristen for tilmelding til modersmålsundervisning i Rudersdal Kommune er den 1. marts 2024. Oprettelse af hold tager udgangspunkt i det antal ansøgninger, der er kommet inden ansøgningsfristen. Der skal være mindst 12 tilmeldte børn eller unge, for at et hold oprettes.

  Ansøgningsfrist for tilmeldinger til undervisning uden for Rudersdal Kommune er den 1. april 2024.

  Du får besked i juni, om dit barn er optaget på et oprettet hold her i kommunen, eller om jeres tilmeldingen er sendt til en anden kommune, hvor der er oprettet hold i det pågældende sprog.

 • Foregår modersmålsundervisningen i Rudersdal Kommune, kan I ikke få udgifterne til transport refunderet.

  Hvis I bor i Rudersdal Kommune, og modersmålsundervisningen foregår i en anden kommune, kan I få udgifterne til transport refunderet. 

  • Opgørelse af udgifter til transport sker i september det efterfølgende år.
  • Opgørelsen beregnes ud fra elevens fremmøde.
  • Der gives befordring til den billigste offentlige transportform.

  OBS: Før du udfylder og indsender Ansøgning om befordringsgodtgørelse (link nedenfor), bedes du printe Erklæring om fremmøde, som skal udfyldes af dit barns underviser i modersmål og vedhæftes ansøgningen:

  Erklæring om fremmøde

  Ansøg om befordringsgodtgørelse​

 • Hvis dit barn går på et hold i Rudersdal Kommune, foregår undervisningen enten i weekenden om formiddagen fra kl. 09.00 til 12.00 eller i hverdagene om eftermiddagen fra kl.15.30 til 18.30.

  Hvis undervisningen foregår uden for kommunen, kan den finde sted på andre tidspunkter.