Hop til hovedindhold

Sådan søger du om hjemmepleje

Hvis du har behov for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet, har du mulighed for at få hjælp og støtte i Sundhed og Forebyggelse. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

Rehabilitering og hjemmehjælp

 • Du kan modtage hjemmehjælp, hvis du er ude af stand til - eller har vanskeligt ved - selv at klare personlig pleje og praktiske gøremål som tøjvask, indkøb, madlavning eller rengøring.

  Vi vil gerne støtte dig i at bevare en aktiv og selvstændig hverdag, hvor du bruger de ressourcer, du har, til at løse de opgaver, du kan. Derfor vil du som udgangspunkt blive tilbudt et rehabiliteringsforløb.

  Har du efter et rehabiliteringsforløb fortsat vanskeligt ved selv at klare personlig pleje og praktiske gøremål som tøjvask, indkøb, madlavning eller rengøring, kan vi hjælpe dig med hjemmeplejen.

 • Du kan kontakte Sundhed og Forebyggelse på tlf. 46 11 50 00 eller e-mail.

  Hvis du vil skrive til os, anbefaler vi af hensyn til data- og informationssikkerheden, at du skriver til os via Digital Post.

  Skriv til Rådgivning og Visitation, Sundhed og Forebyggelse via linket:

  Rådgivning og Visitation, Sundhed og Forebyggelse​

 • Du kommer til at tale med en medarbejder fra Sundhed og Forebyggelse. Medarbejderen henviser dig til et udredningsforløb for at afklare, om du ved træning eller brug af hjælpemidler kan blive i stand til at klare opgaverne derhjemme igen. Hvis der er mulighed for det, tilbyder vi dig et rehabiliteringsforløb.

  Rehabiliteringsforløbet bliver fastlagt af et tværfagligt team sammen med dig. Du træner sammen med en medarbejder fra teamet, som består af ergoterapeuter, sygeplejersker og medarbejdere fra hjemmeplejen. Hvis du efter trænings- og vejledningsforløbet fortsat ikke kan klare visse opgaver selv, kan du få hjælp til disse. 

 • Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende forløb med en varighed på 1-12 uger, hvor du får tilbudt træning i hverdagens aktiviteter, eventuelt suppleret med anden træning eller indsats.

  Målet er, at du igen kan klare dig så godt og selvstændigt som muligt i hverdagen.

  Du aftaler sammen med en ergoterapeut, en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent eller –hjælper, hvad der er vigtigt for dig at træne i hverdagen. Sammen lægger I en plan, som justeres løbende. Undervejs laver vi sammen en status på rehabiliteringsforløbet, og en medarbejder kommer på besøg, hvis du eller dine pårørende har behov for supplerende information eller du har behov, der er uafklarede.

  Hvis du efter rehabiliteringsforløbet har behov for støtte i hjemmet, vil vi bestille hjælpen hos den leverandør, du vælger. Du kan læse mere om leverandørerne længere nede på siden.

 • Rudersdal Kommune har i sin kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmehjælp fastsat følgende sagsbehandlingsfrister:

  Hjælp til daglig personlig pleje i eget hjem: 3 hverdage

  Hjælp til praktisk hjælp i eget hjem: 10 hverdage

  Madservice: 10 hverdage

  Hjælp til indkøb: 5 hverdage

Leverandører af personlig og praktisk hjælp

 • Hvis du har vanskeligt ved selv at lave mad, har du mulighed for at få madservice. Tilbuddet vil normalt omfatte en hoved- og en biret (enten forret eller dessert). Du har også mulighed for at få specialkost som fx diabeteskost. Du skal selv varme maden op i din ovn eller mikrobølgeovn. Chaufføren skal sikre, at maden kommer direkte i køleskab, og at du har det godt. Du skal derfor være hjemme ved leveringen.

  Leverandøren er Det Danske Madhus, der leverer en gang om ugen.

  Det Danske Madhus

  Pris inkl. transport (2024-priser):

  Hovedret 61,00 kr.
  Kølemad, biret pr. dag (normal) 18,00 kr.
  Kølemad, biret pr. dag (diæt) 21,00 kr.

  Se menuplanerne på Madhusets hjemmeside:

  Det Danske Madhus

 • Når du får hjælp til indkøb, kan du vælge at bestille dine varer hos nedenstående to leverandører, som er godkendt af kommunen. Du betaler et månedligt administrationsgebyr for at være en del af indkøbsordningen.

  Intervare

  Du kan bestille alle typer af dagligvarer lige fra mælk, kød og grøntsager til rengøringsmidler. Se mere på InterVares hjemmeside nedenfor:

  InterVare

  Administrationsgebyr: 52 kr./måned (2024)

  Egebjerg købmandsgård

  Egebjerg Købmandsgård tilbyder i samarbejde med SuperBrugsen et stort udvalg af økologiske varer til fornuftige priser. Du kan ringe og bestille alle typer af dagligvarer hos Egebjerg Købmandsgård på telefon 7025 8888.

  Administrationsgebyr: 69 kr./måned (2024)

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Visitation til rehabiliteringsforløb og personlig hjælp og pleje sker efter servicelovens §§ 83 og 83a. 

Tilsynsrapporter

Find alle tilsynsrapporter vedrørende hjemmepleje på følgende side:

Tilsyn

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:

Sundhed og Forebyggelse
Stationsvej 36
3460 Birkerød

eller den kan sendes på sikker mail via Digital Post på følgende link: Sundhed og Forebyggelse​.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Myndighed i Sundhed og Forebyggelse.
tlf. 46 11 50 00

Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.