Hop til hovedindhold

Anonym behandling

Du kan være anonym i langt de fleste tilfælde under både stof- og alkoholbehandling. Ønsker du at være anonym i stofbehandling, skal du kunne deltage og blive færdigbehandlet i løbet af en kortere periode. Du skal tale med en af rusmiddelcentrets behandlere som også vil visitere dig til behandling.

Du kan ikke være i anonym i behandlingen, hvis du har brug for medicinsk hjælp.

Anonym behandling

 • Når du er anonym i behandling, bliver din anonymitet sikret gennem diskret adgang til såvel en afklarende samtale som til selve behandlingstilbuddet. Du skal hverken oplyse navn, adresse eller CPR-nummer. Du vil blive bedt om at oplyse et kaldenavn, såfremt du skal i behandling. 

 • Du kan modtage anonym ambulant behandling mod alkoholmisbrug, og din behandling foregår hos os i Rudersdal Rusmiddelcenter.

  Har du brug for medicin i din behandling kan det ikke længere foregå anonymt, da medicinen registreres på dit navn og cpr.nr. 

 • Er du interesseret i anonym stofmisbrugsbehandling, skal du have en afklarende samtale med en behandler i Rudersdal Rusmiddelcenter. På baggrund af samtalen vil vi vurdere, om du kan gøre brug af behandlingstilbuddet, og vil informere dig nærmere om selve behandlingen. Den afklarende samtale foregår i lokaler i Birkerød eller telefonisk.

   

  Der er nogle forudsætninger for at du kan modtage anonym ambulant stofmisbrugsbehandling:

  • Du har ikke andre sociale problemer end stofmisbrug
  • Du har en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet
  • Du har både lyst til og kan indgå i et gruppebehandlingsforløb.

  I de anonyme tilbud kan du ikke få medicinsk behandling. Har du behov for dette kan du læse om tilbud om behandling

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Den anonyme behandling mod stofmisbrug tilbydes efter Lov om socialservice §101a.    

Hvis du ikke tilhører målgruppen for tilbuddet, vil du alternativt kunne tilbydes ikke-anonym stofmisbrugsbehandling efter Lov om social service §101.