Hop til hovedindhold

Dialog med grundejerne

Det er et stort projekt at separatkloakere et helt område. Det kræver inddragelse af områdets grundejere, ikke mindst fordi grundejerne selv skal adskille spildevand og regnvand på egen grund og betale for arbejdet.

Rudersdal Kommune har indledt en dialog med grundejerne. I løbet af de kommende år vil projekterne bliver mere konkrete, og dialogen med grundejerforeningerne, de enkelte grundejere og andre interessenter vil blive tættere.

I bestræbelserne på at inddrage borgere og andre interessenter så meget som muligt arrangerer og faciliterer både Rudersdal Kommune og Novafos en række møder.

Følgegruppe for projektet

I forbindelse med arbejdet er etableret en følgegruppe, som er åben for alle, så vi får det bredest mulige samarbejde med borgerne om planerne.

Det er tanken, at følgegruppen mødes virtuelt to gange om året.

Referater fra møder

Referat fra møde 2.6.22​

Slides fra møde 2.6.22

Referat fra møde 16.12.21

Referat fra møde 9.6.21

Referat fra møde 18.3.21​

Referat fra møde 21.1.21