Hop til hovedindhold

Byggetilladelse til erhvervsbyggeri

Hvis du overvejer at opføre eller ombygge erhvervsbyggeri, er der forskellige forhold, du skal være opmærksom på.

Opførelse eller ombygning af erhvervsbyggeri

 • Hvis du har planer om at opføre erhvervsbyggeri i kommunen, eller ombygge eksisterende bygninger, anbefaler vi, at du booker en forhåndsdialog, hvor du kan drøfte dine planer med Byplans medarbejdere.

  Forud for mødet skal du indsende materiale vedr. dine byggeplaner. Du skal huske at indsende fuldmagt fra ejer, hvis du ikke selv ejer ejendommen. Du kan læse mere i linket herunder.

  Book en forhåndsdialog

 • Du skal være opmærksom på, at det ikke kun er nye erhvervsbygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger, der kræver en byggetilladelse.

  Hvis anvendelsen af bygningen ændres, og typisk også hvis du foretager indvendige ombygninger, skal du også have en byggetilladelse fra kommunen.

  Tilsvarende kræver antennemaster, siloer, vindmøller, stalde, udhængsskilte mv. byggetilladelse fra kommunen. Du skal også have en tilladelse fra kommunen, hvis du vil rive eksisterende erhvervsbyggeri ned.

  Du skal ansøge via Byg og Miljø.

  Ansøg om byggetilladelse (Byg og Miljø)

Erhvervsbygninger i landzone

 • Hvis du ønsker at opføre byggeri til erhverv på en grund, der ligger i landzone, skal du være opmærksom på, at arbejdet, udover byggetilladelse, også kan kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35.

  Læs mere om planloven (Retsinformation.dk)

  Byplan kan hjælpe dig med at afklare, om det kan lade sig gøre at bygge, og om der, udover landzonetilladelse og byggetilladelse, også kræves andre godkendelser, f.eks. meddelelse af dispensation fra en landskabsfredning. Nødvendige tilladelser skal være givet, før byggeriet kan igangsættes.

  Du kan skrive til Byplan på byplan@rudersdal.dk.

 • Størstedelen af kommunens landzone er udpeget som værdifuldt landskab og er beliggende inden for fingerplanens grønne kiler. Det har indflydelse på hvor, og hvor meget, du kan bygge.

  Vi ønsker i kommunen at fastholde en restriktiv praksis i landzonesager. Det har vi redegjort for i kommuneplanen under temaet 'Ejendomme i landzonen'.

  Læs mere om landzoner i kommuneplanen

  Hensigten er bl.a. at friholde landzonen for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål - og at bevare de landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som karakteriserer landzonen. 

 • Uanset hvor din grund ligger, er det en god idé at læse Lokalplan 257 for et større landområde omkring Sandbjerg landsby. Den giver et godt indtryk af kommunens ønsker for landzonen.

  Lokalplan 257 (Plandata.dk)​

 • Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, eller andre overflødiggjorte bygninger, kan på en række betingelser tages i brug til erhverv. Det kan fx være håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og liberale erhverv. Planlovens § 37 åbner for denne mulighed.

  Læs mere om planloven (Retsinformation.dk)

  Før det kan ske, skal den ønskede anvendelse efter planlovens § 38 anmeldes til kommunen. Det skal ske ved fremsendelse af en mail til byplan@rudersdal.dk.

  Når anmeldelsen er accepteret af kommunen, skal der ansøges om byggetilladelse gennem Byg og Miljø.

  Ansøg om byggetilladelse (Byg og Miljø)

 • Du skal ansøge om landzonetilladelse og dispensation fra landskabsfredning eller bygge- og beskyttelseslinjer ved at sende en mail til byplan@rudersdal.dk

 • Ved ansøgning om landzonetilladelse eller anmeldelse af ændret anvendelse af overflødiggjort bygning til erhvervsanvendelse skal følgende fremsendes:

  • Beskrivelse og begrundelse for det ansøgte/anmeldte i forhold til grundens/bygningens beliggenhed. Materialer og farver skal beskrives.
  • Situationsplan/plantegning med angivelse af bygningens grundplan, afstand til nabo- og vejskel samt placering i terræn.
  • Målsatte/målfaste tegninger af bygningen, ny eller eksisterende.
  • Fuldmagt fra grundens/bygningens ejer, hvis du ansøger på andres vegne.

  Hvis du er i tvivl om, hvilket materiale, vi skal modtaget, kan du skrive til byplan@rudersdal.dk.