Hop til hovedindhold

Forhåndsdialog

Har du planer om at bygge nyt, til eller om på din grund? Så kan du booke en forhåndsdialog med Byplan via vores selvbetjeningsløsning.

Generelt om forhåndsdialoger

Du kan i en forhåndsdialog få vejledning i de overordnede regler og principielle spørgsmål, som du bliver mødt af, når du vil bygge. Forhåndsdialogen varer en halv time. Det er vigtigt, at du på forhånd ved, hvad du vil spørge os om, så tiden udnyttes bedst muligt. 

Læs mere om forhåndsdialoger

 • Når du booker forhåndsdialogen, kan du uploade det nødvendige materiale sammen med din mødebooking. Hvis du ikke har materialet klar, når du booker forhåndsdialogen, kan du sende det senere til byplan@rudersdal.dk. Du bedes angive i emnefeltet, at der er tale om materiale til en forhåndsdialog samt adressen.

  Vi skal modtage materialet senest 5 arbejdsdage før mødet. Hvis vi ikke har fået materialet inden den fastsatte frist, aflyser vi mødet.

  Vi skal have nedenstående oplysninger, så vi kan give dig den bedste vejledning i forhold til dit projekt:

  1. Hvad vil du gerne bygge – og hvad vil du spørge Byplan om?
  2. Regner du med at terrænregulere? Læs mere om terrænregulering.
  3. Hvor mange bygninger, alt medregnet, har du på din grund - og hvor store er de?
  4. Du skal have orienteret dig i kommune- og/eller lokalplan – hvis der opstår spørgsmål i den forbindelse, vil vi gerne have dem inden forhåndsdialogen.
   ‌Find lokalplan‌

   Kommuneplanen

  5. Situationsplan over din grund, hvor du indtegner skel, alle stående bygninger og placeringen af dit påtænkte byggeri med mål på bygningerne og afstande til skel.
  6. Hvis du ikke ejer grunden, skal du medsende fuldmagt fra ejer – det gælder også hvis du er rådgiver eller arkitekt.

  Det kan ske, at vi i forbindelse med vurderingen af din sag beder om yderligere materiale.

 • Hvis du ønsker forhåndsdialog om en bevaringsværdig bygning, kan du bruge nedenstående skema til at få et bedre overblik over din bygnings bærende værdier, både i forhold til forskellige delelementer og det samlede udtryk. Skemaet skal ses som et inspirations- og hjælpeværktøj, som du kan anvende til at beskrive og klarlægge dit projekts omfang.

  Skema forhåndsdialog bevaringsværdige bygninger

 • Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver truffet afgørelse vedr. dit byggeprojekt i en forhåndsdialog. Der bliver givet vejledning, så du er godt rustet til efterfølgende at udforme din officielle byggeansøgning. Du modtager efter mødet et kort mødenotat fra sagsbehandleren. Byggeansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

  Indsend byggeansøgning (Byg og Miljø)