Hop til hovedindhold
Nyhed

Nyansatte medhjælpere bliver klogere på pædagogisk praksis

Rudersdal Kommunes nyansatte pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet samles i øjeblikket til fælles pædagogisk temadag og fyraftensmøde. Formålet er at klæde dem bedre på til det pædagogiske arbejde i kommunens børnehuse.

Mandag var Glassalen i Birkerød Idrætscenter fyldt med 25 glade og oplagte nyansatte pædagogmedhjælpere, der var klar til en temadag fyldt med leg, læring og inspiration til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Pædagogisk konsulent og ansvarlig for kompetenceudvikling på Dagtilbudsområdet, Lotte Mosbæk, fortæller om temadagen:

 

Medhjælperne er jo ikke uddannede og derfor har vi i Rudersdal Kommune valgt at skræddersy et forløb til dem, så de får et teoretisk input til det pædagogiske arbejde. De kommer tilbage til deres børnehus med en grundlæggende og praktisk viden, som de kan bruge i den pædagogiske hverdag med børnene.

 

Underviser på dagen, Lina Justesen fra Professionshøjskolen Absalon, supplerer:

 

Det giver så god mening at afholde disse temadage. På temadagen giver vi medhjælperne kompetencer inden for blandt andet relationsarbejde, leg og børnesyn, og de får dermed en bevidsthed om den betydning, de har for børnene, og hvilken rolle de med fordel kan indtage.

 

Teori, refleksion og inspiration

Selma, der til dagligt er medhjælper i Børnehuset Flintehøj, var én af de 25 medhjælpere, der i mandags deltog i temadagen. Hun udtaler:

 

På temadagen får vi lov til at tage et skridt tilbage og reflektere over, hvordan vi er sammen med børnene. Det er rigtig rart at få lov til at genoverveje ting og samtidig få bekræftet, at det vi gør, er rigtigt.

 

Pædagogmedhjælper Rosa fra Børnehuset Maglemosen istemmer sig og supplerer:

 

Som medhjælper er jeg jo rigtig meget sammen med børnene, og derfor er det rigtig rart at få et teoretisk perspektiv på det, jeg laver til dagligt og samtidig blive inspireret af de andre medhjælpere. Vi deler vores erfaringer og lærer af hinanden. Selma har blandt andet fortalt om, hvordan hun arbejder med piktogrammer, og det kan jeg tage med videre i mit arbejde.

 

Opmærksomhed på pædagogfaget

Som i alle andre kommuner, er der mangel på pædagoger i Rudersdal, og derfor er det også, ifølge Lotte Mosbæk, særligt vigtigt, at kommunen er med til at give medhjælperne pædagogfaglige kompetencer, da de løfter en stor opgave. Og netop derfor er kurserne også obligatoriske for alle nyansatte medhjælpere.

 

Underviser Lina Justesen ser også temadagene som en god mulighed for at gøre medhjælperne opmærksomme på pædagogfaget:

 

Med kurserne kan vi være med til at påvirke det narrativ som pædagogfaget har i en positiv retning og dermed give medhjælperne lyst til at søge ind som pædagog. Det er en god måde, vi som Professionshøjskole og kommune kan hjælpe hinanden i forhold til rekrutteringskrisen.

 

Og kurset har netop også været med til at give pædagogmedhjælper Rosa et positivt indblik i pædagogfaget:

 

På undervisningen har jeg lært, at pædagogfaget også handler rigtig meget om psykologi og det har gjort, at jeg godt kunne finde på at sætte pædagoguddannelsen på som en af mine prioriteter, når jeg skal søge uddannelse.

 

Temadag for medhjælpere

Baggrundsinformation

Om temadage og fyraftensmøder

  • Både temadag (6 timer) og fyraftensmøde (2,5 time) er obligatorisk for alle nyansatte medhjælpere i Rudersdal Kommune og afholdes 2 gange årligt. 
  • Der er fuld vikardækning, når en medhjælper deltager på temadagen. 
  • Temadage tager udgangspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Fyraftensmøder tager udgangspunkt i medhjælpernes indkulturering i et arbejdsliv.
  • Læs mere om at være ansat på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune her.