Hop til hovedindhold
TEMA

Bliv pædagog i Rudersdal Kommune

Kom og bliv vores kollega på dagtilbudsområdet og vær med til at skabe det bedste børneliv.

Pædagog og børn leger i naturen

Vores fælles ambition

Kom og bliv vores kollega på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune. Her er vi tæt på naturen, tæt på muligheder for efter- og videreuddannelse og tæt på faglig sparring og samarbejde. Og så bor vi kun en kort togtur fra København.

I Rudersdal Kommunes dagtilbud har vi en ambition om at skabe det bedste børneliv. Og selvom vi ved, at der er mangel på pædagoger, er vi ikke bange for at stå ved denne ambition. Hvad vi præcis mener, hvordan vi arbejder, og hvad det betyder for dig, kan du se i videoen herunder.

Uddannelse er en selvfølge – ikke et gode!

Vi ved, at høje ambitioner kræver høj faglighed. Derfor tilbyder vi de bedst mulige vilkår for både kompetenceudvikling og videreuddannelse, når du bliver ansat i et af vores børnehuse. Vi har som noget helt særligt valgt, at alle ansatte kommer på kompetenceudviklingsforløb i den styrkede pædagogiske læreplan, der er tilrettelagt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Så uanset om du er leder, pædagog eller medhjælper i Rudersdal Kommune er du garanteret et kompetenceudviklingsforløb i den styrkede pædagogiske læreplan.

Pædagog med børn
Mød en medarbejder

Mindre end et år efter min ansættelse fik jeg mulighed for at blive teamleder og en ny diplomuddannelse

Jeg søgte job som pædagog i Rudersdal Kommune, da jeg var på diplomuddannelse og fik oplevelsen af at Rudersdal kommune vægter faglighed højt og at alle medarbejdere skal have muligheden for at dygtiggøre sig selv i fællesskab med sine medkollegaer. Mindre end et år efter fik jeg mulighed for at blive teamleder og er blevet tilbudt en ny diplomuddannelse i ledelse for at dygtiggøre mig endnu mere i min nye stilling. Jeg oplever at vi hele tiden er i bevægelse og parate til at afprøve nye pædagogiske metoder.

- Line Lundemann Wos Jensen, pædagog og teamleder i Børnehuset Lyngborghave.

Dine muligheder for uddannelse

 • Kompetenceudviklingsforløb for alle

  Når du bliver ansat som leder eller pædagog i Rudersdal Kommune kan du se frem til at komme på kompetenceudviklingsforløb i den styrkede pædagogiske læreplan. Du kan også se frem til at blive tilknyttet en studiegruppe mellem undervisningsgangene, hvor du møder kollegaer fra andre børnehuse i kommunen og knytter sammenhæng mellem uddannelsen og den dagligdag, du har i børnehuset. Og der er selvfølgelig fuld vikardækning, når enten du eller din kollega er afsted på uddannelse eller i studiegruppe.

  Bliver du ansat som pædagogmedhjælper bliver du inviteret til fælles pædagogisk temadag samt fyraftensmøde. Formålet er at klæde dig bedre på til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. 

  Du kan læse mere om kompetenceudvikling for pædagogmedhjælpere her.

  Fra medarbejder til leder

  Hos os har du mulighed for at dygtiggøre og videreuddanne dig indenfor et særligt fagområde, ligesom der er gode muligheder, hvis du er interesseret i en fremtidig lederstilling. Diplomuddannelse tilbydes indenfor mange forskellige retninger, og du har mulighed for at vælge den retning, der styrker din faglighed bedst ift. din jobfunktion og dine ambitioner.

 • I Rudersdal Kommune tilbydes pædagoger forløbet ”Sprog i Samspil”, der er udviklet af The Hanen Centre, Canada. ”Sprog i Samspil” har en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale udvikling i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue og børnehave – i dagligdags rutiner, leg, planlagte og spontane aktiviteter.

  Der tages udgangspunkt i en inkluderende, børnecentreret og holistisk tilgang til pædagogisk praksis, hvor et legebaseret samspil, positive relationer og hvor børns sproglige udvikling er det væsentligste.

  Kurset klæder pædagogerne på gennem refleksion over egen praksis, viden om børns sprogudvikling samt praktiske strategier og værktøjer, der understøtter børnene i at opbygge sproglige og sociale kompetencer inden for barnets nærmeste udviklingszone, uanset hvilke kommunikationsstrategier børnene benytter.

  Har du spørgsmål til Sprog i Samspil er du velkommen til at kontakte Dagtilbudsområdets Sekretariat på 46 11 43 08.

 • Som pædagogmedhjælper i Rudersdal Kommune har du mulighed for at tage en merituddannelse som pædagog. Vi har etableret en række studieunderstøttende tiltag, så det er nemt for dig at tage skridtet.

  • Uddannelsen tager tre år
  • Er du fyldt 25 år skal du skal du have minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde
  • Er du under 25 år skal du have minimum 5 års erfaring med pædagogiske arbejde
  • Du får betalt deltagergebyret til de normerede semestre, ligesom udgifter til bøger på den obligatoriske pensumliste dækkes på alle semestre.

  Læs mere om uddannelsen hos Københavns Professionshøjskole her.

 • Sammen med Københavns Professionshøjskole har vi etableret et samarbejde om sporskifteuddannelsen. Sporskifte er for dig, der er medhjælper med en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og som ønsker at blive uddannet pædagog.

  • Uddannelsen tager 2,5 år
  • Du skal være fyldt 25 år og have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Tidligere erfaring med pædagogisk arbejde er ikke et krav.
  • Du får betalt deltagergebyret til de normerede semestre, ligesom udgifter til bøger på den obligatoriske pensumliste dækkes på alle semestre.
  • Du tilbydes sparringsmøder hver anden måned sammen med Rudersdal Kommunes andre sporskifte-studerende og en pædagogisk konsulent, så du på den måde bliver en del af et netværk med andre i samme uddannelsesforløb.

  Læs mere om uddannelsen hos Københavns Professionshøjskole her.

 • Er du pædagogmedhjælper og ønsker du at blive pædagogisk assistent, er der også mulighed for dette. Uddannelsen giver ikke kun mulighed for job, men også adgang til at læse videre på den ordinære pædagoguddannelse.

  • Uddannelsen er en erhvervsuddannelse som varer 2 år og 1½ mdr. og indeholder både skole- og praktikperioder.
  • Du får løn under hele uddannelsen

  Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger her.

 • Bliv en del af et uddannelseshus med praktikvejleder

  I Rudersdal Kommune har vi ca. 13 børnehuse, der modtager pædagogstuderende i deres praktikforløb. Vi kalder dem uddannelseshuse, da alle huse har en praktikvejleder, der har deltaget i et praktikvejlederkursus eller har et diplommodul i vejledning. Derudover er praktikvejlederen en del af et netværk med praktikvejledere fra andre uddannelseshuse, hvor formålet er løbende at løfte og vedligeholde kompetenceniveauet hos praktikvejlederne.

  Når du bliver ansat i et af vores uddannelseshuse, kan du derfor se frem til at møde et velfungerende læringsmiljø for studerende. Huset og praktikvejlederen modtager kontinuerligt studerende og sørger for at skabe rammer for gensidig læring, så du gennem din praktik arbejder med dine egne læringsmål og samtidig får mulighed for at bidrage til udvikling af børnehusets praksis.

  Du bliver ansat udover normeringen

  Når du ansættes som lønnet praktikant i din 2. og 3. praktik, bliver du ansat udover normeringen i børnehuset. Det vil sige, at børnehusene i Rudersdal får en ekstra lønsum til at ansætte praktikstuderende. Du bliver derfor en ekstra ressource på stuen, hvilket betyder, at du selvfølgelig kommer til at indgå i den daglige pædagogiske praksis, og samtidig har du også mulighed for at gå fra og lave iagttagelser, planlægge og afprøve projekter med en mindre børnegruppe, evaluere indsatser, osv. På den måde har du mulighed for løbende at arbejde med dine egne læringsmål.

  Læs mere om at være pædagogstuderende i Rudersdal Kommune​

Brug naturen som pædagogisk læringsrum

Alle vores dagtilbud ligger naturskønt i et af Nordsjællands smukkeste områder – tæt på skov og mark og med nærhed til sø og hav – og derfor bruger vi selvfølgelig naturen som et pædagogisk læringsrum.

Vores børnehuse er desuden tilknyttet et naturhus. Her arrangeres der krible-krable projekter, der bliver leget jægerstenalder og afholdt fuglefestivaler. Alt sammen med udgangspunkt i et legende og lærende miljø i Rudersdals smukke naturomgivelser. Som pædagog i Rudersdal Kommune kan du være med til at planlægge besøgene i det tilknyttede naturhus i samarbejde med en naturvejleder.

Læs mere om naturhus Bistruphus her.​

Læs mere om Natur- og kulturhuset her

Pædagog og barn kigger på ipad i naturen
Mød en medarbejder

Jeg ser en stor værdi i at kunne benytte den nære natur i mit pædagogiske arbejde

Mit børnehus ligger i Bistrup. Nærområdet har rigtig mange naturskønne områder med masser af skov og mange søer. Vi bruger naturen som en del af vores pædagogiske læringsrum. Vi kigger på og undersøger naturen ved ture på egen hånd eller sammen med vores dygtige naturvejledere. Jeg ser en stor værdi i at kunne benytte den nære natur i mit pædagogiske arbejde.

- Mads Holm, pædagog i Børnehuset Fredsholm

Sæt dine evner i spil i et pædagogisk fagområde

I Rudersdal Kommune er høj faglighed og samarbejde noget, der går hånd i hånd. Vi tror nemlig på, at det bidrager til et godt arbejdsmiljø, glade medarbejdere – og selvfølgelig glade børn. Vi har brug for dig, der har lyst til at sætte dine evner i spil i et pædagogisk fagområde. Det kan være dig, som brænder for digitale teknologier i børnehøjde. Dig, som ønsker at være en del af en sangglad-certificeret institution. Eller dig, som brænder for pædagogisk idræt og motorik. Vores børnehuse tilbyder stærk faglighed og sparring indenfor forskellige fagområder.

Pædagog laver yoga med børn
Mød en medarbejder

Jeg har haft mulighed for at arbejde med digital læring og yoga

Som pædagog i Rudersdal kommune har jeg haft mulighed for at arbejde med digital læring og yoga. Digitale redskaber er en del af børns hverdag, og i Børnehuset Bøgehøjen i Rudersdal har jeg mulighed for at udvikle børns kompetencer på en legende og lærerig måde, da vi har et digitalt sanserum, som jeg har designet. Bl.a. har aktiviteter som børneyoga fået en ny dimension, da det stimulerer flere af børnenes sanser, når det kombineres med lys, der følger de stille toner.

- Camilla Skyum Hansen, pædagog i Børnehuset Bøgehøjen

Bliv daglig leder

I Rudersdal Kommune er vores kommunale børnehuse organiseret i 5 områder, der hver ledes af en områdeleder. Det betyder, at du som daglig leder bliver en del af et lederteam, hvor du bliver understøttet i din ledelsesopgave og har et kollegaskab med andre daglige ledere. I videoen nedenfor kan du høre to daglige ledere, Hellemille og Pernille, fortælle om, hvordan det er at være daglig leder i et børnehus i Rudersdal Kommune. 

Temaer